Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English
หลักเกณฑ์ของชุมชนของ Google และต่อต้านการล่วงละเมิดนโยบายในคนและเหตุการณ์เสมือนจริง

Google มุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์เหตุการณ์ล่วงละเมิดฟรีและรวมสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกรสนิยมทางเพศความพิการ Neurodiversity ลักษณะทางกายภาพขนาดของร่างกายเชื้อชาติสัญชาติเชื้อชาติอายุศาสนาหรือประเภทที่มีการป้องกันอื่น ๆ เราจะไม่ยอมล่วงละเมิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบใด Google ให้การละเมิดนโยบายของเราอย่างจริงจังและจะตอบสนองอย่างเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของ Google รวมถึงในคนและผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์, พนักงานเหตุการณ์ลำโพงและชาว Google จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้:


จะต้องเคารพซึ่งกันและกัน

ทุกคนปฏิบัติด้วยความเคารพ มีส่วนร่วมขณะที่ยอมรับว่าทุกคนสมควรที่จะอยู่ที่นี่ - และเราแต่ละคนมีสิทธิที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ของเราโดยไม่ต้องกลัวของการล่วงละเมิดการเลือกปฏิบัติหรือการยอมรับไม่ว่าจะเป็นที่เห็นได้ชัดหรือผ่านทาง microaggressions ทุกรูปแบบของการสื่อสารควรที่คนอื่น ๆ ไม่ได้กระทำ พิจารณาสิ่งที่คุณพูดและวิธีการที่จะรู้สึกว่าถ้ามันก็บอกว่าให้คุณหรือเกี่ยวกับคุณ


พูดขึ้นถ้าคุณเห็นหรือได้ยินอะไรบางอย่าง

การล่วงละเมิดไม่ได้การยอมรับและคุณมีอำนาจที่จะมีส่วนร่วมอย่างสุภาพเมื่อคุณหรือคนอื่นจะ disrespected คนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำและสุภาพนำพฤติกรรมของพวกเขาให้ความสนใจของพวกเขาได้รับการสนับสนุน


เรามีนโยบายไม่ยอมรับสำหรับในคนหรือการล่วงละเมิดออนไลน์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:
 • Stalking / ต่อไปนี้
 • ข่มขู่โดยเจตนา
 • รบกวนการถ่ายภาพหรือการบันทึก
 • การหยุดชะงักของการเจรจาอย่างต่อเนื่องหรือกิจกรรมอื่น ๆ
 • ภาษาวาจาที่น่ารังเกียจ
 • ภาษาวาจาที่ตอกย้ำโครงสร้างทางสังคมของการปกครอง
 • ภาพทางเพศและการใช้ภาษาในพื้นที่สาธารณะ
 • การติดต่อทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม
 • ความสนใจทางเพศหรือทางกายภาพที่ไม่พึงปรารถนา
 • ภัยคุกคามทางกายภาพหรือทางไซเบอร์

ในความสัมพันธ์ แต่ไม่ จำกัด เพียง:
 • Neurodiversity
 • แข่ง
 • สี
 • ชาติกำเนิด
 • ระบุเพศ
 • การแสดงออกของเพศ
 • รสนิยมทางเพศ
 • อายุ
 • ขนาดตัว
 • คนพิการ
 • การปรากฏ
 • ศาสนา
 • การตั้งครรภ์
 • เกณฑ์ทหาร
 • สังคมประชากรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอให้หยุดพฤติกรรมคุกคามใด ๆ ที่คาดว่าจะปฏิบัติตามทันที ศูนย์ความอดทนหมายถึงนโยบายของเราว่าเราจะมองเข้าไปในและตรวจทานข้อกล่าวหาของการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนจัดกิจกรรมและการต่อต้านการล่วงละเมิดนโยบายของเราและตอบสนองทุกอย่างเหมาะสม รายงานพฤติกรรมใด ๆ ที่ทำให้คุณหรือคนอื่น ๆ รู้สึกอึดอัดส่งเราทราบที่ firebaselivehelp@google.com

นโยบายนี้จะขยายไปสู่การเจรจาฟอรั่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ codelabs สื่อสังคมเข้าร่วมประชุมทั้งหมดคู่ค้าผู้ให้การสนับสนุนอาสาสมัครพนักงาน ฯลฯ คุณจับดริฟท์ของเรา Google ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุญาติให้เข้าหรือลบบุคคลใด ๆ จาก Google- ใดเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน (รวมทั้งกิจกรรมของ Google ในอนาคต) ในเวลาใด ๆ ในดุลยพินิจของตน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมมีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบหรือล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ หากการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการรบกวนหรือพฤติกรรมอึดอัดจัดประชุมอาจดำเนินการใด ๆ พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมรวมถึงคำเตือนหรือขับไล่ผู้กระทำความผิดจากการประชุมกับไม่มีการคืนเงินหรือการปิดกั้นบัญชีผู้กระทำความผิดจากการเข้าร่วมออนไลน์