Ghi nhật ký sự kiện

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách ghi lại sự kiện trong ứng dụng của mình.

Sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện của hệ thống hoặc lỗi.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiện cho bạn; bạn không cần thêm mã nào để nhận các sự kiện đó. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể ghi lại tối đa 500 loại Sự kiện Analytics khác nhau trong ứng dụng của mình. Không có giới hạn về tổng số sự kiện trong ứng dụng của bạn. Xin lưu ý rằng tên sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường và việc ghi lại 2 sự kiện có tên chỉ khác nhau về chữ hoa chữ thường sẽ dẫn đến 2 sự kiện riêng biệt.

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập dự án và có thể truy cập vào Analytics như mô tả trong bài viết Bắt đầu sử dụng Analytics.

Ghi nhật ký sự kiện

Sau khi định cấu hình thực thể firebase.analytics(), bạn có thể bắt đầu ghi nhật ký các sự kiện bằng phương thức logEvent(). Nếu bạn đã quen thuộc với Google Analytics, thì phương thức này tương đương với việc sử dụng lệnh event trong gtag.js.

Để giúp bạn bắt đầu, SDK Analytics xác định một số sự kiện được đề xuất phổ biến trong nhiều loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch và trò chơi. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này và thời điểm sử dụng, hãy xem bài viết Sự kiện được đề xuất.

Lưu ý: Để nhận thông tin chi tiết tối đa trong báo cáo, hãy ghi lại các sự kiện được đề xuất phù hợp với ứng dụng của bạn và các thông số được quy định của các sự kiện đó. Điều này cũng đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi từ các tính năng mới nhất của Google Analytics khi các tính năng đó ra mắt.

Bạn có thể tìm thấy thông tin triển khai cho một số sự kiện và thông số của các sự kiện đó trong tài liệu tham khảo về sự kiện gtag.js.

Ví dụ sau đây minh hoạ cách ghi nhật ký sự kiện select_content:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453'
});

Web

analytics.logEvent('select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453',
  items: [{ name: 'Kittens' }]
});

Ngoài các thông số quy định, bạn có thể thêm các thông số sau vào bất kỳ sự kiện nào:

  • Thông số tùy chỉnh: Bạn có thể sử dụng thông số tùy chỉnh làm phương diện hoặc chỉ số trong báo cáo Analytics. Bạn có thể sử dụng phương diện tuỳ chỉnh cho dữ liệu thông số sự kiện không phải dạng số và chỉ số tuỳ chỉnh cho mọi dữ liệu thông số được trình bày bằng số tốt hơn. Sau khi bạn đã ghi lại một thông số tuỳ chỉnh bằng SDK, hãy đăng ký phương diện hoặc chỉ số đó để đảm bảo các thông số tuỳ chỉnh đó xuất hiện trong các báo cáo của Analytics. Thực hiện việc này thông qua: Analytics > Sự kiện > Quản lý định nghĩa tuỳ chỉnh > Tạo phương diện tuỳ chỉnh

    Bạn có thể sử dụng các tham số tuỳ chỉnh trong các định nghĩa về đối tượng. Các tham số này có thể được áp dụng cho mọi báo cáo. Các thông số tuỳ chỉnh cũng có trong dữ liệu được xuất sang BigQuery nếu ứng dụng của bạn liên kết với một dự án BigQuery. Tìm các truy vấn mẫu và nhiều dữ liệu khác trong Google Analytics 4 BigQuery Export.

  • Tham số value: value là một tham số dùng cho mục đích chung, hữu ích cho việc tích luỹ chỉ số chính liên quan đến một sự kiện. Ví dụ: doanh thu, quãng đường, thời gian và điểm.

Nếu ứng dụng của bạn có các nhu cầu cụ thể không thuộc loại sự kiện được đề xuất, thì bạn có thể ghi lại các sự kiện tuỳ chỉnh của riêng mình. Ví dụ: nếu đang phát triển một trò chơi và muốn theo dõi thời điểm người chơi hoàn thành một mục tiêu cụ thể, bạn có thể ghi lại một sự kiện tương tự như trong ví dụ sau:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Web

analytics.logEvent('goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Xem các sự kiện trong trang tổng quan

Bạn có thể xem số liệu thống kê tổng hợp về các sự kiện của mình trong trang tổng quan của bảng điều khiển của Firebase. Các trang tổng quan này cập nhật định kỳ trong suốt cả ngày. Để kiểm thử ngay lập tức, hãy sử dụng đầu ra logcat như mô tả trong phần trước.

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu này từ trang tổng quan Sự kiện trong bảng điều khiển của Firebase. Trang tổng quan này hiển thị các báo cáo sự kiện được tạo tự động cho từng loại sự kiện riêng biệt mà ứng dụng của bạn ghi lại.