เริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้จะแสดงวิธีเพิ่ม Google Analytics ลงในแอปและเริ่มบันทึกเหตุการณ์

Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานและพฤติกรรมของแอป โดย SDK จะบันทึกข้อมูล 2 ประเภทหลักดังนี้

 • เหตุการณ์: สิ่งที่เกิดขึ้นในแอป เช่น การกระทำของผู้ใช้ เหตุการณ์ของระบบ หรือข้อผิดพลาด
 • พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้: แอตทริบิวต์ที่คุณกำหนดเพื่ออธิบายกลุ่มในฐานผู้ใช้ของคุณ เช่น ค่ากำหนดภาษาหรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Analytics จะบันทึกเหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้บางรายการโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มโค้ดใดๆ เพื่อเปิดใช้

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Apple หากยังไม่ได้ทำ แล้วตรวจสอบว่าเปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase แล้ว โดยทำดังนี้

  • หากคุณกำลังสร้างโปรเจ็กต์ Firebase ใหม่ ให้เปิดใช้ Google Analytics ในระหว่างกระบวนการสร้างโปรเจ็กต์

  • หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Firebase ที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้เปิดใช้ Google Analytics ให้ไปที่แท็บการผสานรวมของ >การตั้งค่าโปรเจ็กต์เพื่อเปิดใช้

  เมื่อเปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ แอป Firebase จะลิงก์กับสตรีมข้อมูล Google Analytics

 2. (แนะนำ) เพิ่มเฟรมเวิร์ก AdSupport ลงในโปรเจ็กต์เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น กลุ่มเป้าหมายและการระบุแหล่งที่มาของแคมเปญ

เพิ่ม Analytics SDK ลงในแอปของคุณ

ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

 1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. เลือกไลบรารี Analytics
 5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
 6. เพื่อประสบการณ์การใช้งาน Analytics ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ เปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase และเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ลงในแอป คุณสามารถเลือกไลบรารีที่ไม่มีการรวบรวม IDFA หรือที่มีการรวบรวม IDFA ก็ได้
 7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDFA ซึ่งเป็นตัวระบุโฆษณาระดับอุปกรณ์ได้ในเอกสารประกอบความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และการใช้ข้อมูลผู้ใช้และความโปร่งใสในการติดตามแอปของ Apple

จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนการกำหนดค่าต่อไปนี้

 1. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate รวมถึงโมดูล Firebase อื่นๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp ในเมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของตัวแทนแอป ดังนี้

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์กับโครงสร้าง App ผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     


(ไม่บังคับ) ปิดใช้การลงทะเบียนระบุแหล่งที่มาของเครือข่ายโฆษณา Apple

เพื่อความสะดวกของคุณ SDK จะลงทะเบียนแอปของคุณกับ Apple โดยอัตโนมัติสำหรับการระบุแหล่งที่มาของเครือข่ายโฆษณากับ SKAdNetwork หากต้องการปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ให้ตั้งค่า GOOGLE_ANALYTICS_REGISTRATION_WITH_AD_NETWORK_ENABLED เป็น NO (บูลีน) ในไฟล์ info.plist ของแอป

เริ่มบันทึกเหตุการณ์

หลังจากกำหนดค่าอินสแตนซ์ FirebaseApp แล้ว คุณจะเริ่มบันทึกเหตุการณ์ด้วยเมธอด logEvent() ได้

บางเหตุการณ์จะแนะนำสำหรับทุกแอป ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ จะเหมาะสำหรับประเภทธุรกิจหรือประเภทธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง คุณควรส่งเหตุการณ์ที่แนะนำไปพร้อมกับพารามิเตอร์ที่กําหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และเพื่อรับประโยชน์จากฟีเจอร์และการผสานรวมในอนาคตเมื่อพร้อมให้บริการ ส่วนนี้จะสาธิตการบันทึกเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์การบันทึกได้ที่เหตุการณ์ในบันทึก

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีบันทึกเหตุการณ์ที่แนะนำเพื่อระบุว่าผู้ใช้คลิกองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงในแอป

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย macOS
Analytics.logEvent(AnalyticsEventSelectContent, parameters: [
 AnalyticsParameterItemID: "id-\(title!)",
 AnalyticsParameterItemName: title!,
 AnalyticsParameterContentType: "cont",
])

Objective-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย macOS
[FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventSelectContent
          parameters:@{
                 kFIRParameterItemID:[NSString stringWithFormat:@"id-%@", self.title],
                 kFIRParameterItemName:self.title,
                 kFIRParameterContentType:@"image"
                 }];

หากต้องการดูเหตุการณ์นี้ในคอนโซลแก้ไขข้อบกพร่องของ Xcode ให้เปิดใช้การแก้ไขข้อบกพร่องของ Analytics ดังนี้

 1. ใน Xcode ให้เลือก Product > Scheme > Edit Scheme...
 2. เลือกเรียกใช้จากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกแท็บอาร์กิวเมนต์
 4. ในส่วนอาร์กิวเมนต์ผ่านเมื่อเปิดตัว ให้เพิ่ม -FIRAnalyticsDebugEnabled

ขั้นตอนถัดไป