ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้คือแอตทริบิวต์ที่คุณกำหนดเพื่ออธิบายกลุ่มต่างๆ ในฐานผู้ใช้ของคุณ เช่น ค่ากำหนดภาษาหรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย สำหรับแอป คู่มือนี้แสดงวิธีตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ในแอป

Analytics จะบันทึกพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้บางรายการโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มโค้ดใดๆ เพื่อเปิดใช้ หากจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ถึง 25 รายการต่อโปรเจ็กต์ โปรดทราบว่าชื่อพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ 2 รายการที่ชื่อต่างกันตรงตัวพิมพ์เท่านั้นจะทำให้ระบบบันทึกพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ 2 รายการที่แตกต่างกัน

คุณไม่สามารถใช้ชุดชื่อพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จำนวนเล็กน้อยที่ Google สงวนไว้ในกรณีต่อไปนี้

  • อายุ
  • เพศ
  • ความสนใจ

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบว่าคุณได้สร้างโปรเจ็กต์และสามารถเข้าถึง Analytics ตามที่อธิบายไว้ในเริ่มต้นใช้งาน Analytics แล้ว

ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

คุณตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Analytics ให้อธิบายผู้ใช้แอปได้ คุณใช้ประโยชน์จากพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ได้โดยการสร้างคำจำกัดความที่กำหนดเอง จากนั้น ใช้พร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวเพื่อใช้การเปรียบเทียบในรายงาน หรือใช้เป็นเกณฑ์การประเมินกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. สร้างคำจำกัดความที่กำหนดเองสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ในหน้าคำจำกัดความที่กำหนดเองของ Analytics ในคอนโซล Firebase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู มิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง
  2. ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ในแอปด้วยเมธอด setUserProperty()

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ "อาหารโปรด" สมมติ ซึ่งจะกําหนดค่าในสตริง food ให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย macOS
Analytics.setUserProperty(food, forName: "favorite_food")

Objective-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Firebase นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย macOS
[FIRAnalytics setUserPropertyString:food forName:@"favorite_food"];

คุณเข้าถึงข้อมูลนี้จากหน้าคำจำกัดความที่กำหนดเองของ Analytics ในคอนโซล Firebase ได้ หน้านี้จะแสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับแอป คุณสามารถใช้พร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ในการเปรียบเทียบกับรายงานจำนวนมากที่มีอยู่ใน Google Analytics อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ด