Check out what’s new from Firebase at Google I/O 2022. Learn more

Kullanıcı Özelliklerini Ayarla

tutucu32 l10n-yer

Kullanıcı özellikleri, dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini açıklamak için tanımladığınız özelliklerdir. Bunlar, uygulamanız için kitleleri tanımlamak için kullanılabilir. Bu kılavuz, uygulamanızda kullanıcı özelliklerini nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Analytics, bazı kullanıcı özelliklerini otomatik olarak günlüğe kaydeder; etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Ek veri toplamanız gerekirse, proje başına 25 adede kadar farklı Analytics Kullanıcı Mülkü ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı özelliği adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve adları yalnızca iki farklı kullanıcı özelliğinin günlüğe kaydedildiği durumlarda farklılık gösteren iki kullanıcı özelliğinin ayarlanmasının dikkate alın.

Google tarafından ayrılmış küçük bir dizi kullanıcı mülkü adı kullanamazsınız:

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Faiz

Sen başlamadan önce

Projenizi kurduğunuzdan ve Analytics'e Başlarken bölümünde açıklandığı gibi Analytics'e erişebildiğinizden emin olun.

Kullanıcı özelliklerini ayarla

Uygulamanızın kullanıcılarını tanımlamak için Analytics kullanıcı özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Bu özellikleri raporlarınıza filtre olarak uygulayarak çeşitli kullanıcı segmentlerinin davranışlarını analiz edebilirsiniz.

Bir kullanıcı özelliğini aşağıdaki gibi ayarlayın:

  1. Mülkü, Firebase konsolundaki Analytics'in Kullanıcı Özellikleri sayfasında kaydedin. Daha fazla bilgi için bkz. Bir kullanıcı özelliği ayarlama ve kaydetme .
  2. setUserProperty() yöntemiyle bir Analytics kullanıcı mülkü ayarlamak için kod ekleyin. Her mülk için seçtiğiniz adı ve değeri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, dizedeki değeri etkin kullanıcıya atayan varsayımsal bir favori food özelliğinin eklenmesini gösterir:

Süratli

Not: Bu Firebase ürünü, macOS hedefinde mevcut değildir.
Analytics.setUserProperty(food, forName: "favorite_food")

Amaç-C

Not: Bu Firebase ürünü, macOS hedefinde mevcut değildir.
[FIRAnalytics setUserPropertyString:food forName:@"favorite_food"];

Bu verilere Firebase konsolundaki Kullanıcı Özellikleri panosundan erişebilirsiniz. Bu gösterge panosu, uygulamanız için tanımladığınız kullanıcı özelliklerinin bir listesini gösterir. Bu mülkleri, Google Analytics'te bulunan birçok raporda filtre olarak kullanabilirsiniz. Firebase Yardım Merkezi'nde Analytics raporlama panosu hakkında daha fazla bilgi edinin.