Đặt thuộc tính người dùng

Thuộc tính người dùng là những thuộc tính bạn xác định để mô tả các phân khúc trong cơ sở người dùng, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý. Bạn có thể dùng các thuộc tính này để xác định đối tượng cho ứng dụng. Hướng dẫn này cho bạn biết cách đặt thuộc tính người dùng trong ứng dụng.

Analytics tự động ghi lại một số thuộc tính người dùng; bạn không cần thêm mã nào để bật các thuộc tính đó. Nếu cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể thiết lập tối đa 25 thuộc tính người dùng khác nhau cho mỗi dự án. Xin lưu ý rằng tên thuộc tính người dùng có phân biệt chữ hoa chữ thường và việc đặt hai thuộc tính người dùng có tên chỉ khác nhau khi viết hoa chữ thường sẽ dẫn đến việc hai thuộc tính người dùng riêng biệt được ghi lại.

Bạn không thể sử dụng một nhóm nhỏ tên thuộc tính người dùng do Google đặt trước:

  • Độ tuổi
  • Giới tính
  • Mối quan tâm

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập dự án và có thể truy cập vào Analytics như mô tả trong bài viết Bắt đầu sử dụng Analytics.

Đặt thuộc tính người dùng

Bạn có thể đặt thuộc tính người dùng Analytics để mô tả người dùng ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng thuộc tính người dùng bằng cách tạo định nghĩa tuỳ chỉnh, sau đó sử dụng chúng để áp dụng các phép so sánh trong báo cáo hoặc làm tiêu chí đánh giá đối tượng.

Để đặt thuộc tính người dùng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tạo một định nghĩa tuỳ chỉnh cho thuộc tính người dùng trên trang Định nghĩa tuỳ chỉnh của Analytics trong bảng điều khiển của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh.
  2. Đặt thuộc tính người dùng trong ứng dụng bằng phương thức setUserProperty().

Ví dụ sau đây cho biết cách thêm một thuộc tính giả định là "đồ ăn yêu thích". Thuộc tính này sẽ chỉ định giá trị trong chuỗi food cho người dùng đang hoạt động:

Web

import { getAnalytics, setUserProperties } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
setUserProperties(analytics, { favorite_food: 'apples' });

Web

firebase.analytics().setUserProperties({favorite_food: 'apples'});

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu này từ trang Định nghĩa tùy chỉnh của Analytics trong bảng điều khiển của Firebase. Trang này hiển thị danh sách các thuộc tính người dùng mà bạn đã xác định cho ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để so sánh trên nhiều báo cáo có trong Google Analytics. Đọc thêm về trang tổng quan.