เตรียมพร้อมสำหรับข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ Google Play

ในเดือนพฤษภาคม 2021 Google Play ได้ประกาศส่วนความปลอดภัยของข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่นักพัฒนาจัดเตรียมให้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การแชร์ และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแอป

หน้านี้ช่วยให้คุณทำตามข้อกำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลนี้เกี่ยวกับการใช้งาน Firebase Android SDK ได้ ในหน้านี้ คุณจะพบข้อมูลว่า SDK ของเราจัดการกับข้อมูลผู้ใช้ปลายทางหรือไม่และอย่างไร รวมถึงตัวอย่างการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องหรือการเรียกใช้ที่คุณควบคุมได้ในฐานะนักพัฒนาแอป

เรามุ่งมั่นที่จะโปร่งใสที่สุดในการสนับสนุนคุณ อย่างไรก็ตาม ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อแบบฟอร์มส่วนความปลอดภัยของข้อมูลของ Google Play เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ปลายทาง การแชร์ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแอปอย่างไร

วิธีใช้ข้อมูลในหน้านี้

หน้านี้แสดงรายการข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่รวบรวมโดย Firebase Android SDK แต่ละ เวอร์ชันล่าสุด เท่านั้น

SDK แต่ละรายการจะมีส่วนของตัวเองในหน้านี้ ซึ่งเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ รวบรวมโดยอัตโนมัติ เทียบกับข้อมูลที่ รวบรวมโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ การรวบรวมอัตโนมัติหมายความว่า SDK รวบรวมข้อมูลเฉพาะโดยที่คุณไม่ต้องเรียกใช้เมธอดหรือคลาสเฉพาะใดๆ ในแอปของคุณ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ข้อมูลที่รวบรวมโดย SDK จะขึ้นอยู่กับการใช้งานผลิตภัณฑ์เฉพาะของแอปของคุณ ซึ่งหมายถึงการกำหนดค่าของแอปและวิธีที่คุณเรียกใช้ SDK

ในการเปิดเผยข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้ คำแนะนำของ Android เกี่ยวกับประเภทข้อมูล เพื่อช่วยในการกำหนด ประเภทข้อมูล ที่อธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้ดีที่สุด ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาด้วยว่าแอพของคุณแชร์และใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างไร

ภาพรวมของการเข้ารหัสข้อมูล การแชร์ข้อมูล และการลบข้อมูลสำหรับ Firebase Android SDK

การเข้ารหัสข้อมูล

สำหรับข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่รวบรวมไว้ในหน้านี้ Firebase จะเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่งโดยใช้ HTTPS

การแบ่งปันข้อมูล

สำหรับข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่รวบรวมไว้ในหน้านี้ Firebase จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้น:

การลบข้อมูล

Firebase ช่วยให้นักพัฒนาสามารถลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางในลักษณะที่สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของบริการ Firebaseตัวแทนผู้ใช้ Firebase

User Agent ของ Firebase ไม่ใช่ Firebase Android SDK แต่เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมโดย Firebase Android SDK หลายรายการและมีรายการต่อไปนี้

 • ข้อมูลเมตาของอุปกรณ์: เวอร์ชัน OS ชื่อ รุ่น ยี่ห้อ และฟอร์มแฟกเตอร์

 • แอพที่ใช้ในการติดตั้งแอพของคุณ (เช่น Play Store) (ดู เอกสารประกอบ )

 • Firebase SDK ใดที่ใช้ในแอปของคุณ รวมถึงเวอร์ชันต่างๆ ด้วย

Google ใช้ตัวแทนผู้ใช้ Firebase ภายในเพื่อพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มและเวอร์ชันเพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase ไม่เคยเชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์

หาก Firebase Android SDK รวบรวม User Agent ของ Firebase จะแสดงรายการในส่วนของ SDK ด้านล่างการทดสอบ A/B

com.google.firebase:firebase-abt

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase A/B Testing SDK ไม่ได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทาง โดยอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

Firebase A/B Testing SDK ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก Google Analytics เพื่อสร้างและจัดการกลุ่มการทดสอบ

เนื่องจาก SDK การทดสอบ A/B นั้นใช้โดย Firebase Remote Config และ การส่งข้อความในแอป ของ Firebase โดยตรงเท่านั้น โปรดอ่านส่วนเฉพาะเหล่านั้นในหน้านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการรวบรวม

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

Firebase A/B Testing SDK ไม่มีฟีเจอร์เสริมที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ปลายทางได้ตรวจสอบแอพ

com.google.firebase:firebase-appcheck
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug
com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet
com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase App Check SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase App Check SDK...
ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

สำหรับข้อมูล โปรดดู ส่วนตัวแทนผู้ใช้ Firebase ในหน้านี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Firebase App Check SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่สามารถรวบรวมได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ แต่อย่าลืมพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อมูล ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการเรียกใช้แอปของคุณ Firebase App Check SDK...
โทเค็นการรับรองจาก SafetyNet

รวบรวมโทเค็นการรับรองนี้หากแอปของคุณใช้ SafetyNet เป็นผู้ให้บริการรับรอง ดู ข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ SafetyNet

โทเค็นความสมบูรณ์จาก Play Integrity

รวบรวมโทเค็นความสมบูรณ์นี้หากแอปของคุณใช้ Play Integrity เป็นผู้ให้บริการการรับรอง ดู ข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Play Integrity

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

Google ใช้ตัวแทนผู้ใช้ Firebase ภายในเพื่อพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มและเวอร์ชันเพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase ไม่เคยเชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์

โดยทั่วไป Firebase App Check จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมอื่นๆ ที่ระบุไว้ในส่วนย่อยด้านบนเพื่อตรวจสอบการรับรองแอปเพื่อช่วยปกป้องทรัพยากรแบ็กเอนด์ของคุณจากการละเมิด นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะการกระจายแอพ

การติดตั้ง Android SDK แบบเต็มรูปแบบของ App Distribution

com.google.firebase:firebase-appdistribution

การใช้งาน App Distribution Android SDK อย่างเต็มรูปแบบมีไว้สำหรับการทดสอบเบต้าเท่านั้น อย่ารวมการใช้งาน App Distribution SDK แบบเต็มในแอปพลิเคชันของคุณเมื่อส่งไปยัง Google Play

การกระจายแอปเฉพาะ API Android SDK

com.google.firebase:firebase-appdistribution-api
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

API เฉพาะ App Distribution Android SDK ไม่ได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทาง โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

API เฉพาะ App Distribution Android SDK ไม่มีคุณสมบัติเสริมที่นักพัฒนาสามารถกำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ปลายทางการตรวจสอบสิทธิ์

com.google.firebase:firebase-auth
com.google.firebase:firebase-auth-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Authentication SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Authentication SDK...
ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

สำหรับข้อมูล โปรดดู ส่วนตัวแทนผู้ใช้ Firebase ในหน้านี้

ที่อยู่ IP

รวบรวมที่อยู่ IP เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิ์

สตริงตัวแทนผู้ใช้:

 • แอพใช้ FirebaseUI . หรือไม่
 • เวอร์ชันของ Authentication SDK ที่แอปใช้
 • แพลตฟอร์มของอุปกรณ์

รวบรวมสตริงตัวแทนผู้ใช้เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase

โปรดทราบว่าตัวแทนผู้ใช้นี้ ไม่ได้ หมายถึง ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

รหัสแอป Firebase Android

รวบรวม Firebase Android App ID ของแอพ (นี่ไม่ใช่ชื่อแพ็คเกจของแอพ)

ค่านี้รวมอยู่ในส่วนหัวของแต่ละคำขอ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Firebase Authentication SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่สามารถรวบรวมได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ แต่อย่าลืมพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อมูล ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการเรียกใช้แอปของคุณ Firebase Authentication SDK...
ชื่อที่แสดง

รวบรวมชื่อที่แสดงของผู้ใช้หากผู้พัฒนาระบุ

ที่อยู่อีเมล

รวบรวมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ (ตามที่ผู้พัฒนาให้มา) หากแอพใช้สิ่งต่อไปนี้:

 • การตรวจสอบรหัสผ่านอีเมล
 • การตรวจสอบลิงก์อีเมล
 • ข้อมูลประจำตัวรวมเป็นวิธีการรับรองความถูกต้องและคำตอบของผู้ให้บริการที่ติดต่อกับภายนอกมีที่อยู่อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ (ตามที่ผู้พัฒนาให้มา) หากแอพใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • การตรวจสอบโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรศัพท์เป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์
 • ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ SMS เป็นปัจจัยที่สอง
ข้อมูลติดต่อ

รวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์บุคคลที่สาม หากแอปใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์บุคคลที่สามที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

ตัวอย่างเช่น ตัวระบุของผู้ใช้อาจเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Facebook ของพวกเขาหากแอพใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Facebook ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับ

อ้างถึงเอกสารของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รหัส Game Center

รวบรวมรหัส Game Center ของผู้ใช้ หากแอปเชื่อมโยงกับ Game Center

ID ผู้ใช้

สร้างและจัดเก็บตัวระบุการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ที่ไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไป การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมซึ่งระบุไว้ในส่วนย่อยด้านบนเพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการบัญชี สตริงตัวแทนผู้ใช้ใช้เพื่อจัดหา บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะCloud Firestore

com.google.firebase:firebase-firestore
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Cloud Firestore SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Cloud Firestore SDK...
ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

สำหรับข้อมูล โปรดดู ส่วนตัวแทนผู้ใช้ Firebase ในหน้านี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Cloud Firestore SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีสำหรับข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

หากคุณใช้ Cloud Firestore กับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase และหากผู้ใช้ปลายทางลงชื่อเข้าใช้ ทุกคำขอจาก Cloud Firestore จะรวม ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

Google ใช้ตัวแทนผู้ใช้ Firebase ภายในเพื่อพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มและเวอร์ชันเพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase ไม่เคยเชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์

ตรวจสอบส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากวิธีการใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดย SDKฟังก์ชันระบบคลาวด์สำหรับ Firebase

com.google.firebase:firebase-functions
com.google.firebase:firebase-functions-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Cloud Functions for Firebase Client SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Cloud Functions สำหรับ Firebase Client SDK...
ชื่อฟังก์ชัน

รวบรวมชื่อฟังก์ชันที่เรียกใช้ฟังก์ชัน

ที่อยู่ IP

รวบรวมที่อยู่ IP ของผู้เรียกฟังก์ชันที่การเรียกใช้ฟังก์ชัน เพื่อดำเนินการฟังก์ชันการจัดการเหตุการณ์และฟังก์ชัน HTTP ตามการกระทำของผู้ใช้ปลายทาง

โทเค็น Firebase Cloud Messaging (FCM)

รวบรวมโทเค็น FCM เพื่อให้นักพัฒนาใช้ในฟังก์ชันเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ที่โทรในขณะที่โทรหรือเก็บไว้ใช้ในภายหลัง

โปรดทราบว่าโทเค็นนี้ถูกรวบรวมโดยอิสระไม่ว่าแอปจะรวมหรือใช้ FCM SDK หรือไม่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

Cloud Functions for Firebase Client SDK ไม่มีฟีเจอร์เสริมที่นักพัฒนาสามารถกำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

หากผู้ใช้ปลายทางลงชื่อเข้าใช้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ทุกคำขอของฟังก์ชันจะรวม ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว Cloud Functions for Firebase จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมซึ่งระบุไว้ในส่วนย่อยด้านบนเพื่อเรียกใช้โค้ดแบ็กเอนด์เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์โดยฟีเจอร์ Firebase และคำขอ HTTPS จากแอปของคุณ นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะการส่งข้อความบนคลาวด์

com.google.firebase:firebase-messaging
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Cloud Messaging SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Cloud Messaging SDK...
เวอร์ชันแอปพลิเคชัน

รวบรวมเวอร์ชันของแอปสำหรับการสมัครสมาชิกหัวข้อและการยกเลิกการสมัคร

ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

สำหรับข้อมูล โปรดดู ส่วนตัวแทนผู้ใช้ Firebase ในหน้านี้

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

Cloud Messaging มีการพึ่งพา SDK การติดตั้ง Firebase เนื่องจาก SDK นั้นรวมอยู่ในการถ่ายทอดในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู ส่วนการติดตั้ง ในหน้านี้) หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ Cloud Messaging ใช้จากการรวบรวมข้อมูลของ SDK นั้น โปรดไปที่ เอกสารประกอบการติดตั้ง Manage Firebase

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Firebase Cloud Messaging SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่สามารถรวบรวมได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ แต่อย่าลืมพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อมูล ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการเรียกใช้แอปของคุณ Firebase Cloud Messaging SDK...
ตัวชี้วัดการส่งข้อความ

รวบรวมและส่ง ตัววัดการส่งข้อความ ไปยัง BigQuery หากเปิดใช้งานการผสานรวม BigQuery และตั้งค่า setDeliveryMetricsExportToBigQuery เป็นจริง

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ฟีเจอร์เสริมบางอย่างของการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ขึ้นอยู่กับ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics หากคุณรวม SDK นั้นในแอปของคุณ อย่าลืมพิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู เอกสารประกอบของ Google Analytics ) ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลที่บันทึกไว้เพิ่มเติม:

ข้อมูล หากแอปของคุณมี Firebase SDK สำหรับ Google Analytics แสดงว่า Cloud Messaging...
เหตุการณ์โต้ตอบการแจ้งเตือน

ส่งเหตุการณ์การโต้ตอบข้อความในเครื่องเพื่อบันทึกผ่าน Firebase SDK สำหรับ Google Analytics เพื่อให้ข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับนักพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

Google ใช้ตัวแทนผู้ใช้ Firebase ภายในเพื่อพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มและเวอร์ชันเพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase ไม่เคยเชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์

โดยทั่วไปแล้ว Cloud Messaging จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมอื่นๆ ที่ระบุไว้ในส่วนย่อยด้านบนเพื่อส่งข้อความไปยังแอปไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับ Firebase

com.google.firebase:firebase-storage
com.google.firebase:firebase-storage-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Cloud Storage for Firebase SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Cloud Messaging SDK...
เวอร์ชันของ Cloud Storage SDK ที่แอปใช้

รวบรวมเวอร์ชันของ Cloud Storage สำหรับ Firebase SDK ที่แอปใช้

ค่านี้รวมอยู่ในส่วนหัวของแต่ละคำขอ

รหัสแอป Firebase Android

รวบรวม Firebase Android App ID ของแอพ (นี่ไม่ใช่ชื่อแพ็คเกจของแอพ)

ค่านี้รวมอยู่ในส่วนหัวของแต่ละคำขอ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีสำหรับข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

หากคุณใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase ที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase และหากผู้ใช้ปลายทางลงชื่อเข้าใช้ ทุกคำขอจาก Cloud Storage สำหรับ Firebase จะรวม ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไป Cloud Storage สำหรับ Firebase จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามรายการในส่วนย่อยด้านบนเพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากวิธีการใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดย SDKCrashlytics

com.google.firebase:firebase-crashlytics
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Crashlytics SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Crashlytics SDK...
ร่องรอยกอง

รวบรวมสแต็กเทรซเมื่อแอปพลิเคชันขัดข้อง

สถานะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมสถานะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเมื่อแอปพลิเคชันขัดข้อง

ข้อมูลเมตาของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลเมตาแบบ point-in-time เกี่ยวกับอุปกรณ์เมื่อแอปพลิเคชันขัดข้อง

UUID การติดตั้ง Crashlytics

สร้างและจัดเก็บ UUID การติดตั้ง Crashlytics เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการขัดข้อง

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

Crashlytics มีการพึ่งพา SDK การติดตั้ง Firebase เนื่องจาก SDK นั้นรวมอยู่ในการถ่ายทอดในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู ส่วนการติดตั้ง ในหน้านี้) โปรดทราบว่า Crashlytics ไม่ได้ใช้ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดย SDK การติดตั้ง Firebase ยกเว้นการหมุนเวียน UUID การติดตั้ง Crashlytics ตามการเปลี่ยนแปลงรหัสการติดตั้ง Firebase ของอินสแตนซ์แอป

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

แอปอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางซึ่งจำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Firebase Crashlytics SDK และฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์อย่างไร ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่สามารถรวบรวมได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ แต่อย่าลืมพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อมูล ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการเรียกใช้แอปของคุณ Firebase Crashlytics SDK...
ข้อมูลที่กำหนดโดยนักพัฒนา

รวบรวมคีย์ที่กำหนดเอง บันทึก และ ID ผู้ใช้ข้อความอิสระที่นักพัฒนาแนบมากับรายงานข้อขัดข้อง

ข้อมูลที่กำหนดโดยนักพัฒนา

รวบรวมเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรงที่นักพัฒนากำหนดพร้อมสแต็กเทรซที่กำหนดเอง

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ฟีเจอร์เสริมบางอย่างของ Crashlytics ขึ้นอยู่กับ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics หากคุณรวม SDK นั้นในแอปของคุณ อย่าลืมพิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู เอกสารประกอบของ Google Analytics ) ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลที่ Crashlytics ใช้จากการรวบรวมข้อมูลนั้น:

ข้อมูล หากแอปของคุณมี Firebase SDK สำหรับ Google Analytics แล้ว Crashlytics...
บันทึก "เกล็ดขนมปัง"

ใช้บันทึก "เบรดครัมบ์" ที่รวบรวมโดย Firebase SDK สำหรับ Google Analytics บันทึกเหล่านี้จะระบุการดำเนินการของผู้ใช้ทันทีก่อนเกิดข้อขัดข้องพร้อมกับจำนวนข้อขัดข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว Firebase Crashlytics จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามรายการในส่วนย่อยด้านบนเพื่อเปิดใช้งานการรายงานข้อขัดข้องและบริการการจัดการข้อขัดข้อง นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากวิธีการใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดย SDKcom.google.firebase:firebase-dynamic-links
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Dynamic Links SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Dynamic Links SDK...
URL ลิงก์แบบไดนามิก

รวบรวม URL ของลิงก์แบบไดนามิกเมื่อมีการโต้ตอบกับ URL ซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตาที่นักพัฒนากำหนดซึ่งผู้พัฒนาตั้งค่าไว้ในลิงก์เมื่อสร้างลิงก์

หากติดตั้งแอปโดยผสานรวม Firebase Dynamic Links SDK แล้ว Firebase จะบันทึกสถานะแอปและเหตุการณ์การโต้ตอบลิงก์

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

หากผู้ใช้โต้ตอบกับลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะติดตั้งแอปในอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือไม่

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase...
URL ลิงก์แบบไดนามิก

บันทึก URL ของลิงก์แบบไดนามิกเมื่อมีการโต้ตอบกับ URL ซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตาที่นักพัฒนากำหนดซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งค่าไว้ในลิงก์เมื่อสร้างลิงก์

ชื่อแพ็คเกจของแอพ

บันทึกชื่อแพ็กเกจของแอปสำหรับการลิงก์แบบรอตัดบัญชี-ในเชิงลึก (การติดตั้งแอปโพสต์ลิงก์ในเชิงลึก)

สถานะของแอป

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของแอปบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงสถานะการติดตั้งและหากแอปเคยเปิดมาก่อน

เชื่อมโยงเหตุการณ์การโต้ตอบ

บันทึกการเชื่อมโยงเหตุการณ์การโต้ตอบ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

Firebase Dynamic Links SDK ไม่มีฟีเจอร์เสริมที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ปลายทางได้

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ฟีเจอร์เสริมบางอย่างของลิงก์แบบไดนามิกขึ้นอยู่กับ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics หากคุณรวม SDK นั้นในแอปของคุณ อย่าลืมพิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู เอกสารประกอบของ Google Analytics ) ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลที่บันทึกไว้เพิ่มเติม:

ข้อมูล หากแอปของคุณมี Firebase SDK สำหรับ Google Analytics แล้ว Dynamic Links...
เชื่อมโยงเหตุการณ์การโต้ตอบ

ส่งเหตุการณ์การโต้ตอบลิงก์ภายในอุปกรณ์สำหรับการบันทึกผ่าน Firebase SDK สำหรับ Google Analytics เพื่อให้ข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับนักพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไป Firebase Dynamic Links จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามรายการในส่วนย่อยด้านบนเพื่อนำผู้ใช้ปลายทางไปยังเนื้อหาที่ลิงก์ในแอปของคุณโดยตรง นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากวิธีการใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดย SDKGoogle Analytics

com.google.firebase:firebase-analytics
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx

ค้นหาข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Google Analytics ในเอกสารประกอบของ Google Analyticsการส่งข้อความในแอป

com.google.firebase:firebase-inappmessaging
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase In-App Messaging SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase In-App Messaging SDK...
เหตุการณ์การโต้ตอบข้อความ รวมถึงการแสดงผล การคลิก และการเลิกจ้าง

ส่งข้อความโต้ตอบเหตุการณ์เพื่อให้ข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับนักพัฒนา

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

การส่งข้อความในแอปจำเป็นต้องมีการพึ่งพา Firebase SDK สำหรับ Google Analytics เนื่องจากคุณต้องรวม SDK นั้นในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู เอกสารประกอบของ Google Analytics ) ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างวิธีที่ In-App Messaging SDK โต้ตอบกับข้อมูลจาก Google Analytics:

ข้อมูล หากแอปของคุณมี Firebase SDK สำหรับ Google Analytics แสดงว่า Firebase In-App Messaging...
เหตุการณ์การโต้ตอบข้อความ รวมถึงการแสดงผล การคลิก และการเลิกจ้าง

ส่งเหตุการณ์การโต้ตอบข้อความในเครื่องเพื่อบันทึกผ่าน Firebase SDK สำหรับ Google Analytics เพื่อให้ข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับนักพัฒนา

คุณสมบัติผู้ใช้

ตั้งค่าและใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่รวบรวมโดย Firebase SDK สำหรับ Google Analytics เพื่อกำหนดเป้าหมายข้อความที่อิงตามเงื่อนไขพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

การส่งข้อความในแอปยังมีการพึ่งพา SDK การติดตั้ง Firebase เนื่องจาก SDK นั้นรวมอยู่ในการถ่ายทอดในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู ส่วนการติดตั้ง ในหน้านี้) หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ In-App Messaging ใช้จากการรวบรวมข้อมูลของ SDK นั้น โปรดไปที่ เอกสารประกอบการติดตั้ง Manage Firebase

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

Firebase In-App Messaging SDK ไม่มีฟีเจอร์เสริมที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ปลายทางได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไปการรับส่งข้อความในแอปของ Firebase จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามรายการในส่วนย่อยด้านบนเพื่อส่งข้อความไปยังผู้ใช้ปลายทางภายในแอปเอง นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะการติดตั้ง

com.google.firebase:firebase-installations
com.google.firebase:firebase-installations-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

SDK การติดตั้ง Firebase จะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น SDK การติดตั้ง Firebase...
รหัสการติดตั้ง Firebase (FID)

สร้างและรวบรวมตัวระบุต่อการติดตั้ง (FID) ที่ไม่ได้ระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์จริงโดยเฉพาะ

ที่อยู่ IP

รวบรวมที่อยู่ IP ของผู้ส่งคำขอเครือข่าย ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดีบัก

ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

สำหรับข้อมูล โปรดดู ส่วนตัวแทนผู้ใช้ Firebase ในหน้านี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

SDK การติดตั้ง Firebase ไม่มีฟีเจอร์เสริมที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ปลายทางได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

Google ใช้ตัวแทนผู้ใช้ Firebase ภายในเพื่อพิจารณาการใช้แพลตฟอร์มและเวอร์ชันเพื่อให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการ Firebase ไม่เคยเชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์

โดยทั่วไป การติดตั้ง Firebase จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมอื่นๆ ที่ระบุไว้ในส่วนย่อยด้านบนเพื่อระบุตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเพื่อระบุการติดตั้งแอป นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะเครื่องมือดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML

com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader
com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

SDK เครื่องมือดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น SDK ตัวดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML...
ข้อมูลเมตาดาวน์โหลดโมเดล ML รวมถึงกิจกรรมการดาวน์โหลด เหตุการณ์การลบ และข้อผิดพลาด

รวบรวมข้อมูลเมตาของเหตุการณ์การดาวน์โหลดโมเดลเพื่อตรวจสอบปัญหาด้านความเสถียรและเวลาในการตอบสนอง

โทเค็นการตรวจสอบการติดตั้ง

รวบรวม โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์การติดตั้ง สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์อุปกรณ์เมื่อโต้ตอบกับอินสแตนซ์ของแอป (เช่น เพื่อแจกจ่ายโมเดลของนักพัฒนาไปยังอินสแตนซ์ของแอป)

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ตัวดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML มีการพึ่งพา SDK การติดตั้ง Firebase เนื่องจาก SDK นั้นรวมอยู่ในการถ่ายทอดในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู ส่วนการติดตั้ง ในหน้านี้) หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่โปรแกรมดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML ใช้จากการรวบรวมข้อมูลของ SDK นั้น โปรดไปที่ เอกสารประกอบการติดตั้ง Manage Firebase

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

SDK เครื่องมือดาวน์โหลดโมเดล Firebase ML ไม่มีฟีเจอร์เสริมที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดค่าหรือเรียกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ปลายทางได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไป Firebase ML จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามรายการในส่วนย่อยด้านบนเพื่อดาวน์โหลดโมเดล ML Firebase ML รวบรวมและใช้ข้อมูลเมตาดาวน์โหลดโมเดลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำความเข้าใจการใช้งาน และแจ้งทิศทางผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะการตรวจสอบประสิทธิภาพ

com.google.firebase:firebase-perf
com.google.firebase:firebase-perf-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Performance Monitoring SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Performance Monitoring SDK...
เมตริกประสิทธิภาพของแอป รวมถึงเวลาเริ่มต้นแอปและเวลาในการตอบสนองคำขอเครือข่าย

รวบรวมเมตริกประสิทธิภาพของแอประหว่างวงจรชีวิตและการใช้งานแอปของผู้ใช้ปลายทาง

การใช้ CPU/หน่วยความจำ

รวบรวมการใช้งาน CPU/หน่วยความจำของแอปพลิเคชันเพื่อแสดงมุมมองไทม์ไลน์ของประสิทธิภาพของแอป

ข้อมูลเมตาของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลเมตาของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกรองข้อมูลประสิทธิภาพเทียบกับส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์

ที่อยู่ IP

รวบรวมที่อยู่ IP เพื่อจับคู่กิจกรรมประสิทธิภาพกับประเทศที่มาจาก

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

การตรวจสอบประสิทธิภาพมีการพึ่งพา SDK การติดตั้ง Firebase เนื่องจาก SDK นั้นรวมอยู่ในการถ่ายทอดในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดู ส่วนการติดตั้ง ในหน้านี้) หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่การตรวจสอบประสิทธิภาพใช้จากการรวบรวมข้อมูลของ SDK นั้น โปรดไปที่ เอกสารประกอบการติดตั้ง Manage Firebase

การตรวจสอบประสิทธิภาพยังมีการพึ่งพา Firebase Remote Config SDK เพื่อช่วยควบคุมปริมาณของเหตุการณ์ที่รวบรวมจากแอปพลิเคชัน เนื่องจาก SDK นั้นรวมอยู่ในการถ่ายทอดในแอปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่ SDK นั้นรวบรวมโดยอัตโนมัติ (ดูส่วนการกำหนดค่า ระยะไกล ในหน้านี้)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Firebase Performance Monitoring SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่สามารถรวบรวมได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ แต่อย่าลืมพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อมูล ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการเรียกใช้แอปของคุณ Firebase Performance Monitoring SDK...
การติดตามแบบกำหนดเองที่นักพัฒนากำหนด

รวบรวมเมตริกประสิทธิภาพของแอปสำหรับการติดตามที่กำหนดเองที่นักพัฒนาใช้เครื่องมือในแอป

เมตริกประสิทธิภาพที่กำหนดเอง
(ข้อมูลที่กำหนดโดยนักพัฒนา)

รวบรวมเมตริกประสิทธิภาพที่กำหนดเองที่นักพัฒนาแนบมากับการติดตามที่กำหนดเอง

คุณสมบัติที่กำหนดเอง
(ข้อมูลที่กำหนดโดยนักพัฒนา)

รวบรวมแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองที่นักพัฒนาแนบกับการติดตามที่กำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไป การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามรายการในส่วนย่อยด้านบนเพื่อเปิดใช้การรายงานและการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอป นอกจากนี้ ให้ตรวจทานส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากวิธีการใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดย SDKฐานข้อมูลเรียลไทม์

com.google.firebase:firebase-database
com.google.firebase:firebase-database-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Realtime Database SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Realtime Database SDK...
ที่อยู่ IP

รวบรวมที่อยู่ IP เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจแนวโน้มการใช้งานและความล้มเหลวของแพลตฟอร์ม

ตัวแทนผู้ใช้

รวบรวมสตริงตัวแทนผู้ใช้เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจแนวโน้มการใช้งานและความล้มเหลวของแพลตฟอร์ม

โปรดทราบว่าตัวแทนผู้ใช้นี้ ไม่ได้ หมายถึง ตัวแทนผู้ใช้ Firebase

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าหรือเรียกใช้ Firebase Realtime Database SDK และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างไร แอปของคุณอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีสำหรับข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดยการใช้งานเฉพาะของคุณ

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

หากคุณใช้ฐานข้อมูลเรียลไทม์กับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase และหากผู้ใช้ปลายทางลงชื่อเข้าใช้ ทุกคำขอจากฐานข้อมูลเรียลไทม์จะรวม ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

โปรดตรวจสอบส่วนย่อยด้านบนเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล เฉพาะ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ อย่าลืมพิจารณาว่าคุณใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างไรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากวิธีการใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่นักพัฒนากำหนดซึ่งรวบรวมโดย SDKการกำหนดค่าระยะไกล

com.google.firebase:firebase-config
com.google.firebase:firebase-config-ktx

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

Firebase Remote Config SDK รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Firebase Remote Config SDK...
รหัสประเทศ

Collects country code in order to target parameters that are based on this data.

Language code

Collects language code in order to target parameters that are based on this data.

Time zone

Collects time zone in order to target parameters that are based on this data.

Platform version

Collects platform version in order to target parameters that are based on this data.

OS version

Collects OS version in order to target parameters that are based on this data.

Firebase Android App ID

Collects the Firebase Android App ID of the app (this is not the app's package name) in order to target parameters that are based on this data.

Package name of the app

Collects the package name in order to target parameters that are based on this data.

Version of the Remote Config SDK used by the app

Collects the version of the SDK to provide, maintain, and improve Firebase services.

Other considerations

Remote Config has a dependency on the Firebase installations SDK. Since that SDK is transitively included in your app, make sure to account for the end-user data collected automatically by that SDK (see the installations section on this page). To learn about the data that Remote Config uses from that SDK's data collection, visit the Manage Firebase installations documentation .

Data collected depending on your usage

The Firebase Remote Config SDK doesn't have optional features that the developer can configure or invoke to collect other end-user data.

Other considerations

Some optional features of Remote Config depend on the Firebase SDK for Google Analytics. If you include that SDK in your app, make sure to account for the end-user data collected automatically by that SDK (see the Google Analytics documentation ). The following table lists examples of how the Remote Config SDK interacts with data from Google Analytics:

ข้อมูล If your app includes the Firebase SDK for Google Analytics, then Remote Config...
User properties

Sets and uses user properties collected by the Firebase SDK for Google Analytics in order to target parameters that are based on user property conditions.

Note that we're preparing documentation about Personalization. We will update this section with more information in the coming weeks.

Additional information

Purpose for data collection

Firebase Remote Config generally uses the collected data listed in the sub-sections above to change the behavior and appearance of your app without publishing an app update. Aggregated data for OS version and SDK version is used by Firebase to understand usage trends and inform product direction. Also, review the sub-sections above for information about how specific data may be used. In your data disclosure, make sure to also account for how you specifically use the collected data.Other helpful resources