Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

แจกจ่ายแอพ Android ให้กับผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

คู่มือนี้อธิบายวิธีอัปโหลด APK ไปยัง App Distribution และแจกจ่ายบิลด์ไปยังผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

ก่อนจะเริ่ม

หากคุณยังไม่ได้ เพิ่ม Firebase กับโครงการ Android ของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Firebase อื่นๆ คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์และลงทะเบียนแอปของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต อย่าลืมทำตามขั้นตอนทั้งหมดในหน้าที่ลิงก์ด้านบนนี้

ขั้นตอนที่ 1. สร้างแอปของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่แอปเวอร์ชันก่อนเผยแพร่ไปยังผู้ทดสอบ ให้สร้าง APK โดยใช้กระบวนการปกติของคุณ คุณต้องลงนาม APK ด้วยคีย์การแก้ไขข้อบกพร่องหรือคีย์การลงนามแอป

ขั้นตอนที่ 2 แจกจ่ายแอปของคุณให้กับผู้ทดสอบ

หากต้องการเผยแพร่แอปให้กับผู้ทดสอบ ให้อัปโหลดไฟล์ APK โดยใช้คอนโซล Firebase:

  1. เปิด หน้าการจัดจำหน่าย App ของคอนโซล Firebase เลือกโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อได้รับแจ้ง

  2. บนหน้าข่าวให้เลือกแอปที่คุณต้องการกระจายจากเมนูแบบเลื่อนลง

  3. ลากไฟล์ APK ของแอปไปที่คอนโซลเพื่ออัปโหลด

  4. เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น ให้ระบุกลุ่มผู้ทดสอบและผู้ทดสอบแต่ละรายที่คุณต้องการรับบิลด์ จากนั้น เพิ่มบันทึกประจำรุ่นสำหรับบิลด์

    ดู การจัดการทดสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มผู้ทดสอบ

  5. คลิกกระจายเพื่อให้การสร้างที่มีให้ทดสอบ

เมื่อคุณเผยแพร่บิลด์ บิลด์จะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดการแจกจ่ายแอปของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (5 เดือน) เมื่อบิลด์มีอายุ 30 วันนับจากหมดอายุ การแจ้งการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซลและรายการบิลด์ของผู้ทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

ทดสอบที่ยังไม่ได้รับเชิญให้ไปทดสอบการตรวจสอบได้รับเชิญทางอีเมลที่จะเริ่มต้นและทดสอบที่มีอยู่ได้รับการแจ้งเตือนอีเมลที่สร้างใหม่พร้อมที่จะทดสอบ (อ่าน ทดสอบคู่มือการตั้งค่า สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอปทดสอบ) คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละคนได้ว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการยอมรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนที่จะหมดอายุ เมื่อคำเชิญหมดอายุ 5 วัน การแจ้งการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่น สามารถต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งใหม่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ