Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

פתרון בעיות בהפצת אפליקציות

דף זה מספק עזרה בפתרון בעיות ותשובות לשאלות נפוצות לגבי הפצה ובדיקת אפליקציות עם הפצת אפליקציות.

התקנה ובדיקה של אפליקציות

הטיפים הבאים עוזרים לבודקים לפתור בעיות הכרוכות בהתקנת אפליקציות בדיקה וגישה אליהן במכשיר.

הפעלת התראות בתוך האפליקציה עם ה-App Distribution SDK

הטיפים הבאים עוזרים לך ולבודק שלך לפתור בעיות הכרוכות בהפעלת התראות בנייה חדשה בתוך האפליקציה באמצעות ה-App Distribution SDK.

שאלות נפוצות