Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

การแก้ไขปัญหาการแจกจ่ายแอพ & คำถามที่พบบ่อย

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

นดรอยด์

หน้านี้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแจกจ่ายและทดสอบแอปด้วย App Distribution

การกระจายแอพ

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อแจกจ่ายแอปให้กับผู้ทดสอบของคุณ

ตัวยึด55

การกระจาย Android App Bundle (AAB)

ตัวยึด57

การติดตั้งและทดสอบแอป

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ทดสอบของคุณอาจพบเมื่อติดตั้งและทดสอบแอปของคุณ

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนในแอพด้วย App Distribution Android SDK

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้การแจ้งเตือนบิวด์ใหม่ในแอปโดยใช้ App Distribution Android SDK

คำถามที่พบบ่อย

,

นดรอยด์

หน้านี้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแจกจ่ายและทดสอบแอปด้วย App Distribution

การกระจายแอพ

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อแจกจ่ายแอปให้กับผู้ทดสอบของคุณ

ตัวยึด55

การกระจาย Android App Bundle (AAB)

ตัวยึด57

การติดตั้งและทดสอบแอป

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ทดสอบของคุณอาจพบเมื่อติดตั้งและทดสอบแอปของคุณ

Enabling in-app alerts with the App Distribution Android SDK

Use the following tips to troubleshoot issues that involve enabling in-app new build alerts using the App Distribution Android SDK.

Frequently asked questions