Firebase App Hosting

Tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase giúp đơn giản hoá quá trình phát triển và triển khai các ứng dụng động Next.js và Angular, cung cấp tính năng hỗ trợ khung tích hợp, tích hợp GitHub và tích hợp với các sản phẩm khác của Firebase như Xác thực, Cloud Firestore và Vertex AI cho Firebase.

Bắt đầu

 

Các khả năng chính

Tích hợp GitHub git cam kết là tất cả những gì bạn cần để ra mắt một phiên bản mới của ứng dụng. Tính năng Lưu trữ ứng dụng có thể tự động triển khai mỗi khi bạn đẩy đến một nhánh cụ thể.
Do Google Cloud hỗ trợ Tính năng Lưu trữ ứng dụng sử dụng Điều khoản dịch vụ của Google Cloud và triển khai ứng dụng của bạn cho các sản phẩm của Google Cloud mà bạn tin tưởng. Các ứng dụng được xây dựng bằng Cloud Build, phân phát trên Cloud Run và được lưu vào bộ nhớ đệm trong Cloud CDN. Các dịch vụ tích hợp như Cloud Secret Manager sẽ giúp giữ an toàn cho khoá API của bạn.
Cung cấp các tính năng sử dụng AI trên quy mô lớn Bắt đầu với các mẫu AI sử dụng Gemini. Bảo vệ khoá API của điểm cuối API bằng Cloud Secret Manager và tận dụng khả năng hỗ trợ truyền trực tuyến của dịch vụ Lưu trữ ứng dụng để duy trì thời gian tải ban đầu nhanh khi bạn thêm các tính năng dựa trên AI tạo sinh vào ứng dụng.
Tích hợp bảng điều khiển của Firebase Theo dõi các bản dựng và hoạt động phát hành trong bảng điều khiển của Firebase để bạn luôn biết được điều gì đang diễn ra. Truy cập vào nhật ký và chỉ số, thêm một miền tuỳ chỉnh và kích hoạt quy trình phát hành theo cách thủ công từ bảng điều khiển của Firebase.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

  1. Sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase, cho phép và cài đặt ứng dụng Firebase GitHub trên kho lưu trữ của bạn.
  2. Vẫn trong bảng điều khiển của Firebase hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase, hãy tạo phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng Firebase, có kho lưu trữ và nhánh trực tiếp để triển khai liên tục. Tính năng Lưu trữ ứng dụng sẽ tạo một chính sách phát hành mặc định để phần phụ trợ của bạn triển khai cho 100% lưu lượng truy cập ngay khi một thay đổi được đẩy tới nhánh mục tiêu.
  3. Khi một cam kết được đẩy đến nhánh đang hoạt động, Google Cloud Developer Connect sẽ gửi một sự kiện đến dịch vụ Lưu trữ ứng dụng Firebase.
  4. Để đáp ứng sự kiện này, tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase sẽ bắt đầu một đợt phát hành mới cho cam kết mới nhất của bạn.
  5. Tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase sẽ tạo một công việc tạo ứng dụng đám mây mới cho dự án cam kết của bạn. Trong công việc này, Buildpacks nguồn mở xác định khung nào đang được dùng trong ứng dụng để tạo vùng chứa và cấu hình (bao gồm biến môi trường, khoá bí mật, thực thể tối thiểu hoặc tối đa, bộ nhớ đồng thời, CPU) phù hợp với ứng dụng của bạn.
  6. Sau khi hoàn tất công việc Cloud Build, vùng chứa của bạn sẽ được lưu trữ trong kho lưu trữ Artifact Registry dành riêng cho tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase. Sau đó, tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase sẽ thêm một Bản sửa đổi Cloud Run mới vào dịch vụ Cloud Run bằng cách sử dụng hình ảnh và cấu hình của bạn. Sau khi bản sửa đổi Cloud Run được xác minh đúng cách, tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase sẽ sửa đổi cấu hình lưu lượng truy cập để hướng mọi yêu cầu mới đến Bản sửa đổi Cloud Run mới của bạn. Tại thời điểm này, quá trình phát hành đã hoàn tất.
  7. Khi một yêu cầu được gửi đến một trang web được lưu trữ trên tính năng Lưu trữ ứng dụng Firebase, yêu cầu đó sẽ được Trình cân bằng tải của Google Cloud bật và bật CDN của Google. Các yêu cầu không lưu vào bộ nhớ đệm sẽ được gửi đến máy chủ gốc và máy chủ này sẽ gửi yêu cầu đến dịch vụ Cloud Run của bạn.

Lộ trình triển khai

Thiết lập Firebase Nếu bạn chưa có dự án này, hãy tạo một dự án Firebase và đảm bảo rằng dự án đó đã bật Gói giá linh hoạt.
Thiết lập Lưu trữ ứng dụng Với bảng điều khiển của Firebase hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase, hãy tạo một phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng. Đây là tập hợp các tài nguyên được quản lý cho ứng dụng của bạn, bao gồm cả kết nối với kho lưu trữ GitHub cho ứng dụng.
Quản lý và giám sát ứng dụng Khi bạn hoàn tất việc tạo phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng, ứng dụng của bạn sẽ có sẵn trên miền con miễn phí. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về quá trình phát hành trong bảng điều khiển của Firebase. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Google Cloud để xem và tìm kiếm trong nhật ký của mình.
Phát triển ứng dụng Tính năng Lưu trữ ứng dụng sẽ tự động bắt đầu một lượt phát hành mới mỗi khi có một cam kết được đẩy đến nhánh đang hoạt động của bạn.

Các bước tiếp theo

  • Bắt đầu triển khai ứng dụng.
  • Hãy thử một lớp học lập trình về Lưu trữ ứng dụng tích hợp ứng dụng được lưu trữ với các tính năng Xác thực Firebase và AI của Google: Next.js | Angular