Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

אינדקס אפליקציות של Firebase

אינדקס יישומי Firebase אינו עוד הדרך לאינדקס תוכן להצגה כתוצאות המוצעות באפליקציית חיפוש Google. דף זה מצביע על מוצרים שימושיים אחרים של Google.

דְמוּי אָדָם

קישורי App אנדרואיד הם הדרך המומלצת של מקשרים משתמש ישירות מתוצאות החיפוש, אתרים ויישומים אחרים לתוכן ספציפי בתוך האפליקציה.

מפתחים עשויים להתעניין גם ב:

  • App חיפוש חיפוש במכשיר ביצועים גבוהים -
  • פעולות App - לאפשר למשתמשי השקה ולשלוט אפליקציות של Android עם הקול שלהם, באמצעות Google עוזרת.

iOS

יוניברסל קישורים הם המומלצים דרך לקשור משתמשים ישירות מתוצאות החיפוש, אתרים ויישומים אחרים לתוכן ספציפי בתוך האפליקציה.