เริ่มต้นใช้งาน Firebase Crashlytics

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้อธิบายวิธีตั้งค่า Firebase Crashlytics ในแอปด้วยปลั๊กอิน Crashlytics Flutter เพื่อให้คุณได้รับรายงานข้อขัดข้องที่ครอบคลุมในคอนโซล Firebase

การตั้งค่า Crashlytics ต้องใช้ทั้งเครื่องมือบรรทัดคำสั่งและ IDE ในการตั้งค่าให้เสร็จ คุณจะต้องบังคับให้มีการส่งข้อยกเว้นการทดสอบเพื่อส่งรายงานข้อขัดข้องฉบับแรกไปยัง Firebase

ก่อนเริ่มต้น

 1. หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้กำหนดค่าและเริ่มต้น Firebase ในโปรเจ็กต์ Flutter

 2. แนะนำ: หากต้องการรับบันทึกเบรดครัมบ์โดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการของผู้ใช้ที่นำไปสู่เหตุการณ์ข้อขัดข้อง ไม่ร้ายแรง หรือ ANR

  • หากโปรเจ็กต์ Firebase ที่มีอยู่ไม่ได้เปิดใช้ Google Analytics คุณเปิดใช้ Google Analytics ได้จากแท็บการผสานรวมของ > การตั้งค่าโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase

  • หากคุณกำลังสร้างโปรเจ็กต์ Firebase ใหม่ ให้เปิดใช้ Google Analytics ในระหว่างกระบวนการสร้างโปรเจ็กต์

  โปรดทราบว่าบันทึกเบรดครัมบ์พร้อมใช้งานสำหรับแพลตฟอร์ม Android และ Apple ทั้งหมดที่ Crashlytics รองรับ (ยกเว้น watchOS)

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม Crashlytics ลงในโปรเจ็กต์ Flutter

 1. จากรูทของโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งปลั๊กอิน Flutter สำหรับ Crashlytics

  หากต้องการใช้ประโยชน์จาก บันทึกเบรดครัมบ์ ให้เพิ่มปลั๊กอิน Flutter สำหรับ Google Analytics ลงในแอป โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase แล้ว

  flutter pub add firebase_crashlytics && flutter pub add firebase_analytics
  
 2. จากไดเรกทอรีรูทของโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  flutterfire configure
  

  การเรียกใช้คำสั่งนี้ช่วยให้การกำหนดค่า Firebase ของแอป Flutter เป็นเวอร์ชันล่าสุด และสำหรับ Android จะเพิ่มปลั๊กอิน Crashlytics Gradle ที่จำเป็นลงในแอป

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้สร้างโปรเจ็กต์ Flutter ใหม่โดยทำดังนี้

  flutter run
  
 4. (ไม่บังคับ) หากโปรเจ็กต์ Flutter ใช้แฟล็ก --split-debug-info (หรือจะเลือกใช้แฟล็ก --obfuscate ด้วยก็ได้) คุณต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อแสดงสแต็กเทรซที่อ่านได้สำหรับแอป

  • แพลตฟอร์มของ Apple: ตรวจสอบว่าโปรเจ็กต์ใช้การกำหนดค่าเวอร์ชันที่แนะนำ (Flutter 3.12.0+ และปลั๊กอิน Flutter ของ Crashlytics 3.3.4 ขึ้นไป) เพื่อให้โปรเจ็กต์สร้างและอัปโหลดสัญลักษณ์ Flutter (ไฟล์ dSYM) ไปยัง Crashlytics ได้โดยอัตโนมัติ

  • Android: ใช้ Firebase CLI (v.11.9.0 ขึ้นไป) เพื่ออัปโหลดสัญลักษณ์การแก้ไขข้อบกพร่อง Flutter คุณต้องอัปโหลดสัญลักษณ์การแก้ไขข้อบกพร่องก่อนรายงานข้อขัดข้องจากบิลด์โค้ดที่มีการปรับให้ยากต่อการอ่าน (Obfuscate)

   จากไดเรกทอรีรูทของโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

   firebase crashlytics:symbols:upload --app=FIREBASE_APP_ID PATH/TO/symbols
   • FIREBASE_APP_ID: รหัสแอป Android ใน Firebase (ไม่ใช่ชื่อแพ็กเกจ)
    ตัวอย่างรหัสแอป Android ใน Firebase: 1:567383003300:android:17104a2ced0c9b9b

   • PATH/TO/symbols: ไดเรกทอรีเดียวกับที่คุณส่งผ่านไปยัง Flag --split-debug-info เมื่อสร้างแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเครื่องจัดการข้อขัดข้อง

คุณตรวจจับข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเฟรมเวิร์ก Flutter ได้โดยอัตโนมัติโดยการลบล้าง FlutterError.onError ด้วย FirebaseCrashlytics.instance.recordFlutterFatalError:

void main() async {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

 await Firebase.initializeApp();

 // Pass all uncaught "fatal" errors from the framework to Crashlytics
 FlutterError.onError = FirebaseCrashlytics.instance.recordFlutterFatalError;

 runApp(MyApp());
}

หากต้องการตรวจหาข้อผิดพลาดแบบอะซิงโครนัสที่ไม่ได้จัดการโดยเฟรมเวิร์ก Flutter ให้ใช้ PlatformDispatcher.instance.onError

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Firebase.initializeApp();
  FlutterError.onError = (errorDetails) {
   FirebaseCrashlytics.instance.recordFlutterFatalError(errorDetails);
  };
  // Pass all uncaught asynchronous errors that aren't handled by the Flutter framework to Crashlytics
  PlatformDispatcher.instance.onError = (error, stack) {
   FirebaseCrashlytics.instance.recordError(error, stack, fatal: true);
   return true;
  };
  runApp(MyApp());

}

ดูตัวอย่างวิธีจัดการข้อผิดพลาดประเภทอื่นๆ ได้ที่ปรับแต่งรายงานข้อขัดข้อง

ขั้นตอนที่ 3: บังคับให้การทดสอบขัดข้องเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

หากต้องการตั้งค่า Crashlytics ให้เสร็จสิ้นและดูข้อมูลเบื้องต้นในแดชบอร์ด Crashlytics ของคอนโซล Firebase คุณต้องบังคับให้ส่งข้อยกเว้นการทดสอบ

 1. เพิ่มโค้ดในแอปที่ใช้บังคับให้ส่งข้อยกเว้นการทดสอบได้

  หากคุณเพิ่มตัวแฮนเดิลข้อผิดพลาดที่เรียกใช้ FirebaseCrashlytics.instance.recordError(error, stack, fatal: true) ไปยัง Zone ระดับบนสุด คุณก็ใช้รหัสต่อไปนี้เพื่อเพิ่มปุ่มลงในแอปได้ ซึ่งเมื่อกดจะมีข้อยกเว้นในการทดสอบ

  TextButton(
    onPressed: () => throw Exception(),
    child: const Text("Throw Test Exception"),
  ),
  
 2. สร้างและเรียกใช้แอป

 3. บังคับให้ส่งข้อยกเว้นทดสอบเพื่อส่งรายงานแรกของแอป

  1. เปิดแอปจากอุปกรณ์ทดสอบหรือโปรแกรมจำลอง

  2. ในแอป ให้กดปุ่มทดสอบข้อยกเว้นที่คุณเพิ่มไว้โดยใช้โค้ดด้านบน

 4. ไปที่แดชบอร์ด Crashlytics ของคอนโซล Firebase เพื่อดูข้อขัดข้องในการทดสอบ

  หากคุณรีเฟรชคอนโซลแล้ว แต่ยังไม่เห็นข้อขัดข้องจากการทดสอบหลังจากผ่านไป 5 นาที ให้เปิดใช้การบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อดูว่าแอปส่งรายงานข้อขัดข้องหรือไม่


เท่านี้ก็เรียบร้อย Crashlytics กำลังตรวจสอบแอปของคุณเพื่อหาข้อขัดข้อง รวมถึงข้อผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรงและ ANR ใน Android ไปที่แดชบอร์ดของ Crashlytics เพื่อดูและตรวจสอบรายงานและสถิติทั้งหมด

ขั้นตอนถัดไป