Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zacznij korzystać z bazy danych czasu rzeczywistego Firebase dla języka C ++

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase przechowuje i synchronizuje dane przy użyciu bazy danych NoSQL w chmurze. Dane są synchronizowane między wszystkimi klientami w czasie rzeczywistym i pozostają dostępne, gdy aplikacja przejdzie w tryb offline.

Zanim zaczniesz

Aby móc korzystać z Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt w C ++ i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  Jeśli Twój projekt w C ++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

 • Upewnij się, że w pliku build.gradle poziomie projektu uwzględniono repozytorium Google Maven zarówno w sekcji buildscript i allprojects .

 • Dodaj pakiet SDK Firebase C ++ do projektu w C ++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C ++ obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase, jak iw otwartym projekcie C ++ (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu w C ++).

Utwórz bazę danych

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, utwórz projekt Firebase: w konsoli Firebase kliknij Dodaj projekt , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć projekt Firebase lub dodać usługi Firebase do istniejącego projektu GCP.

 2. Przejdź do sekcji Baza danych czasu rzeczywistego w konsoli Firebase . Zostaniesz poproszony o wybranie istniejącego projektu Firebase. Postępuj zgodnie z przepływem pracy tworzenia bazy danych.

 3. Wybierz tryb początkowy dla reguł zabezpieczeń Firebase:

  Tryb testowy

  Dobry do rozpoczęcia pracy z bibliotekami klienta mobilnego i internetowego, ale umożliwia każdemu odczyt i nadpisanie danych. Po zakończeniu testów zapoznaj się z sekcją Omówienie reguł bazy danych czasu rzeczywistego Firebase .

  Aby rozpocząć korzystanie z zestawu SDK sieci Web, iOS lub Androida, wybierz tryb testowy.

  Tryb zablokowany

  Odmawia wszystkich odczytów i zapisów z klientów mobilnych i internetowych. Twoje uwierzytelnione serwery aplikacji mogą nadal uzyskiwać dostęp do bazy danych.

 4. Kliknij Gotowe .

Włączenie bazy danych czasu rzeczywistego powoduje również włączenie interfejsu API w Cloud API Manager .

Utwórz i zainicjuj firebase :: App

Zanim uzyskasz dostęp do bazy danych czasu rzeczywistego, musisz utworzyć i zainicjować firebase::App .

Dołącz plik nagłówkowy dla firebase::App :

#include "firebase/app.h"

Android

Utwórz firebase::App , przekazując środowisko JNI i odwołanie do obiektu jobject do działania Java jako argumenty:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"), jni_env, activity);

iOS

Utwórz firebase::App :

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"));

Uzyskaj dostęp do klasy firebase :: database :: Database

firebase::database::Database jest punktem wejścia dla Firebase Realtime Database C ++ SDK.

::firebase::database::Database *database = ::firebase::database::Database::GetInstance(app);

Jeśli zdecydowałeś się użyć publicznego dostępu do swoich reguł, możesz przejść do sekcji dotyczących zapisywania i pobierania danych.

Konfigurowanie ograniczonego dostępu

Jeśli nie chcesz korzystać z dostępu publicznego, możesz dodać do swojej aplikacji uwierzytelnianie Firebase, aby kontrolować dostęp do bazy danych.

Następne kroki

Znane problemy

 • Na platformach stacjonarnych (Windows, Mac, Linux) zestaw Firebase C ++ SDK używa REST do uzyskiwania dostępu do bazy danych. Z tego powodu musisz zadeklarować indeksy, których używasz z Query :: OrderByChild () na pulpicie, w przeciwnym razie twoje nasłuchiwanie zawiedzie.
 • Desktopowa wersja przepływu pracy bazy danych czasu rzeczywistego nie obsługuje trybu offline ani trwałego.