ניהול כללי מסדי נתונים בזמן אמת של Firebase באמצעות REST

מסמך זה מסביר כיצד תוכל לנהל את כללי מסד הנתונים של Firebase בזמן אמת באמצעות האפליקציה REST.

עדכון כללי מסד נתונים בזמן אמת של Firebase

שימוש ב- API REST, אתה יכול לכתוב ולעדכן כללי מסד Firebase זמן אמת עבור אפליקצית Firebase שלך על ידי ביצוע PUT בקשת /.settings/rules.json הנתיב. כדי לעשות זאת, נצטרך גישת אסימון כדי לאמת בקשת REST שלנו

בדוגמה זו אנו מאפשרים גישת קריאה לכל הנתונים במסד הנתונים של Firebase שלנו:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

אחזור כללי מסד נתונים בזמן אמת של Firebase

באופן דומה, אנחנו יכולים להגיש בקשה להגיע /.settings/rules.json הנתיב של כתוב האתר של האפליקציה שלנו כדי לאחזר כללי מסד Firebase זמן האמת שלנו:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

התגובה תכלול את כל הכללים לאפליקציה שלנו.