Firebase Kimlik Doğrulama tetikleyicileri

Firebase kullanıcı hesaplarının oluşturulmasına ve silinmesine yanıt olarak Bulut İşlevlerini tetikleyebilirsiniz. Örneğin, uygulamanızda yeni bir hesap oluşturan bir kullanıcıya hoş geldiniz e-postası gönderebilirsiniz. Bu sayfadaki örnekler, tam olarak bunu yapan bir örneğe dayanmaktadır - hesap oluşturma ve silme üzerine karşılama ve veda e-postaları gönderir.

Daha fazla kullanım örneği için bkz . Cloud Functions ile neler yapabilirim?

Kullanıcı oluşturmada bir işlevi tetikleyin

functions.auth.user().onCreate() olay işleyicisi kullanılarak bir Firebase kullanıcısı oluşturulduğunda tetiklenen bir işlev oluşturabilirsiniz:

exports.sendWelcomeEmail = functions.auth.user().onCreate((user) => {
  // ...
});

Firebase hesapları, şu durumlarda Cloud Functions için kullanıcı oluşturma olaylarını tetikler:

  • Bir kullanıcı bir e-posta hesabı ve parola oluşturur.
  • Bir kullanıcı, birleşik bir kimlik sağlayıcı kullanarak ilk kez oturum açar.
  • Geliştirici, Firebase Admin SDK'sını kullanarak bir hesap oluşturur.
  • Bir kullanıcı ilk kez yeni bir anonim kimlik doğrulama oturumunda oturum açar.

Bir kullanıcı özel bir jeton kullanarak ilk kez oturum açtığında Cloud Functions olayı tetiklenmez.

Kullanıcı özelliklerine erişin

İşlevinize döndürülen kullanıcı verilerinden, yeni oluşturulan kullanıcının UserRecord nesnesinde bulunan kullanıcı nitelikleri listesine erişebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının e-postasını ve görünen adını aşağıdaki gibi alabilirsiniz:

const email = user.email; // The email of the user.
const displayName = user.displayName; // The display name of the user.

Kullanıcı silme işleminde bir işlevi tetikleyin

Kullanıcı oluşturmada bir işlevi tetikleyebildiğiniz gibi, kullanıcı silme olaylarına da yanıt verebilirsiniz. functions.auth.user().onDelete() olay işleyicisini gösterildiği gibi kullanın:

exports.sendByeEmail = functions.auth.user().onDelete((user) => {
  // ...
});