Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Zacznij korzystać z funkcji Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Z tego krótkiego wprowadzenia dowiesz się, jak skonfigurować funkcję Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji i wysłać pierwszą wiadomość.

Zanim zaczniesz

Zainstaluj i zainicjuj zestawy SDK Firebase dla Flutter , jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Dodaj pakiet Firebase do przesyłania wiadomości w aplikacji do swojego projektu

 1. W katalogu głównym projektu Flutter uruchom następujące polecenie, aby zainstalować wtyczkę Firebase In-App Messaging:

  flutter pub add firebase_in_app_messaging
  
 2. Przebuduj swój projekt:

  flutter run
  
 3. Zaimportuj wtyczkę Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji:

  import 'package:firebase_in_app_messaging/firebase_in_app_messaging.dart';
  

Wyślij testową wiadomość

Uzyskaj identyfikator instalacji swojej aplikacji

Aby oszczędzać energię, funkcja Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji pobiera wiadomości z serwera tylko raz dziennie. To może utrudnić testowanie, więc konsola Firebase umożliwia określenie urządzenia testowego, które wyświetla komunikaty na żądanie.

To urządzenie testujące jest określane przez FID. Znajdź identyfikator FID swojej aplikacji testowej, sprawdzając dane wyjściowe konsoli podczas uruchamiania aplikacji.

W systemie Android komunikat wygląda następująco:

I/FIAM.Headless: Starting InAppMessaging runtime with Installation ID YOUR_INSTALLATION_ID

W systemie iOS uruchom aplikację z argumentem polecenia środowiska -FIRDebugEnabled :

 1. Po otwarciu projektu Xcode wybierz pozycję Produkt > Schemat > Edytuj schemat... z górnego paska menu.
 2. Otwórz kartę Argumenty w wyskakującym oknie dialogowym.
 3. Kliknij + Dodaj elementy w obszarze Argumenty przekazane przy uruchomieniu .
 4. Wpisz „-FIRDebugEnabled” w nowo utworzonym polu.
 5. Kliknij Zamknij , a następnie uruchom aplikację.

Po uruchomieniu aplikacji poszukaj następującego wiersza w dziennikach konsoli Xcode:

[Firebase/InAppMessaging][I-IAM180017] Starting InAppMessaging runtime with Firebase Installation ID YOUR_INSTALLATION_ID

Wyślij wiadomość na swoje urządzenie testowe

Po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu testowym i uzyskaniu identyfikatora instalacji Firebase (FID) możesz wypróbować konfigurację Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji, wysyłając wiadomość testową:

 1. W konsoli Firebase otwórz Wiadomości .
 2. Jeśli to Twoja pierwsza kampania, kliknij Utwórz pierwszą kampanię .
  1. Wybierz Wiadomości Firebase w aplikacji i kliknij Utwórz .
 3. W przeciwnym razie na karcie Kampanie kliknij Nowa kampania .
  1. Wybierz Wiadomości w aplikacji .
 4. Wpisz tytuł swojej pierwszej wiadomości.
 5. Kliknij Testuj na swoim urządzeniu
 6. Wpisz identyfikator instalacji Firebase swojej aplikacji w polu Dodaj identyfikator instalacji .
 7. Kliknij Test , aby wysłać wiadomość.

Funkcja Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji wysyła wiadomość testową, gdy tylko klikniesz Test . Aby zobaczyć komunikat, musisz zamknąć, a następnie ponownie otworzyć aplikację na urządzeniu testowym.

Aby potwierdzić, czy Twoje urządzenie jest urządzeniem testowym, poszukaj jednego z następujących komunikatów dziennika.

Android

I/FIAM.Headless: Setting this device as a test device

iOS

[Firebase/InAppMessaging][I-IAM180017] Seeing test message in fetch response. Turn the current instance into a testing instance.