Wskaźniki kondycji pakietów SDK platformy Firebase Apple

Rozmiar binarny

Jak mierzony jest rozmiar binarny?

Rozmiar binarny każdego pakietu SDK Firebase iOS jest mierzony za pomocą narzędzia do określania rozmiaru CocoaPods .

Więcej informacji na temat tego pomiaru można znaleźć w pliku README.md dotyczącym danych dotyczących kondycji w repozytorium pakietu SDK platformy Firebase Apple na GitHub .

Pomiary

Aby poznać różnice między rozmiarami w różnych wersjach, zapoznaj się z informacjami o wersji platformy Firebase Apple . Możesz również otworzyć zgłoszenie na GitHub w repozytorium Firebase Apple SDK GitHub, aby poprosić o pomoc lub więcej informacji.