Check out what’s new from Firebase@ Google I/O 2021, and join our alpha program for early access to the new Remote Config personalization feature. Learn more

פתרון בעיות ושאלות נפוצות עבור iOS ו- Firebase

דף זה מציע טיפים ופתרון בעיות לבעיות ספציפיות ל- iOS שתיתקל בעת השימוש ב- Firebase.

יש לך אתגרים אחרים או שאינך רואה את הבעיה שלך המתוארת למטה? הקפד לבדוק את השאלות הנפוצות העיקריות על Firebase לקבלת שאלות נפוצות יותר על Pan-Firebase או על מוצרים ספציפיים.

אתה יכול גם לבדוק את ריבוי החזרה של Firebase iOS SDK GitHub לקבלת רשימה עדכנית של בעיות דיווחו ופתרון בעיות. אנו ממליצים לך להגיש שם גם בעיות הקשורות ל- Firebase iOS SDK!