Check out what’s new from Firebase at Google I/O 2022. Learn more

סינון נתונים באמצעות תכונות

עם ניטור ביצועים, אתה יכול להשתמש במאפיינים כדי לפלח נתוני ביצועים ולהתמקד בביצועי האפליקציה שלך בתרחישים שונים בעולם האמיתי.

לאחר לחיצה על שם מעקב בטבלת העקבות (הממוקמת בתחתית לוח המחוונים של ביצועים ), תוכל ללחוץ על מסכים שונים כדי לחקור מעקב ולהתעמק במדדים של עניין. ברוב הדפים, תוכל להשתמש בלחצן מסנן (בצד שמאל למעלה במסך) כדי לסנן את הנתונים לפי תכונה, לדוגמה:

תמונה של נתוני ניטור הביצועים של Firebase מסוננים לפי תכונה

  • סנן לפי כתובת אתר של דף כדי להציג נתונים עבור דף ספציפי באתר שלך
  • סנן לפי סוג חיבור אפקטיבי כדי ללמוד כיצד חיבור 3G משפיע על האפליקציה שלך
  • סנן לפי מדינה כדי לוודא שמיקום מסד הנתונים שלך אינו משפיע על אזור ספציפי

תכונות ברירת מחדל

ניטור ביצועים אוסף אוטומטית מגוון תכונות ברירת מחדל בהתאם לסוג המעקב.

בנוסף למאפייני ברירת המחדל האלה, תוכל גם ליצור מאפיינים מותאמים אישית במעקבי הקוד המותאם אישית שלך כדי לפלח נתונים לפי קטגוריות ספציפיות לאפליקציה שלך. לדוגמה, במשחק, אתה יכול לפלח נתונים לפי רמת משחק.

תכונות ברירת המחדל שנאספו עבור אפליקציות אינטרנט

כל העקבות עבור אפליקציות אינטרנט אוספות את התכונות הבאות כברירת מחדל:

איסוף נתוני משתמש

צור תכונות מותאמות אישית

אתה יכול ליצור מאפיינים מותאמים אישית בכל אחד מעקבות הקוד המותאם אישית שלך.

השתמש ב- Performance Monitoring Trace API כדי להוסיף תכונות מותאמות אישית לעקבות קוד מותאמות אישית.

כדי להשתמש במאפיינים מותאמים אישית, הוסף לאפליקציה שלך קוד שמגדיר את התכונה ומשייך אותה למעקב אחר קוד מותאם אישית ספציפי. אתה יכול להגדיר את התכונה המותאמת אישית בכל עת בין תחילת המעקב ועד להפסקת המעקב.

שימו לב לדברים הבאים:

  • שמות עבור מאפיינים מותאמים אישית חייבים לעמוד בדרישות הבאות: ללא רווח לבן מוביל או נגרר, ללא תו תחתון מוביל ( _ ), והאורך המרבי הוא 32 תווים.

  • כל מעקב אחר קוד מותאם אישית יכול לתעד עד 5 תכונות מותאמות אישית.

  • אין להשתמש במאפיינים מותאמים אישית המכילים מידע שמזהה אדם אישי בפני Google.

    למידע נוסף על הנחיה זו

Web version 9

import { trace } from "firebase/performance";

const t = trace(perf, "test_trace");
t.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
t.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = t.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
t.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = t.getAttributes();

Web version 8

const trace = perf.trace("test_trace");
trace.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
trace.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = trace.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
trace.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = trace.getAttributes();