Android için Performans İzlemeyi kullanmaya başlayın

Sen başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız, Android projenize Firebase'i ekleyin .

1. Adım : Performans İzleme SDK'sını uygulamanıza ekleyin

Performans İzleme SDK'sını ekledikten sonra, Firebase otomatik olarak uygulamanızın ekran işlemesi için veri ve uygulamanızın yaşam döngüsüyle ilgili veriler ( uygulama başlangıç ​​zamanı gibi) toplamaya başlar. Firebase'in ağ isteklerini izlemesini sağlamak için Performance Monitoring Gradle eklentisini de eklemelisiniz (sonraki adım).

 1. Firebase Android BoM kullanarak, modülünüzdeki (uygulama düzeyi) Gradle dosyanızdaki (genellikle app/build.gradle ) Performance Monitoring Android kitaplığına bağımlılığı bildirin.

  Java

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0')
  
    // Declare the dependency for the Performance Monitoring library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf'
  }
  

  Firebase Android BoM'u kullanarak uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplık bağımlılıklarını bildirin

  Firebase Malzeme Listesini kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Performance Monitoring library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0'
  }
  

  Kotlin+KTX

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0')
  
    // Declare the dependency for the Performance Monitoring library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf-ktx'
  }
  

  Firebase Android BoM'u kullanarak uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplık bağımlılıklarını bildirin

  Firebase Malzeme Listesini kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Performance Monitoring library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0'
  }
  

 2. Uygulamanızı yeniden derleyin.

2. Adım : Performans İzleme eklentisini uygulamanıza ekleyin

Performans İzleme Gradle eklentisini ekledikten sonra, Firebase otomatik olarak HTTP/S ağ istekleri için veri toplamaya başlar. Eklenti ayrıca @AddTrace ek açıklamasını kullanarak özel kod izlemelerini izlemenizi sağlar.

 1. Modülünüzde (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanızda (genellikle app/build.gradle ), Performans İzleme eklentisini uygulayın:

  apply plugin: 'com.android.application'
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
  // Apply the Performance Monitoring plugin
  apply plugin: 'com.google.firebase.firebase-perf'
  
  android {
   // ...
  }
  
 2. Kök düzeyinde (proje düzeyinde) Gradle dosyanızda ( build.gradle ), Performans İzleme eklentisini dahil etmek için kuralları ekleyin.

  buildscript {
  
    repositories {
     // Check that you have the following lines (if not, add them):
     google() // Google's Maven repository
     mavenCentral() // Maven Central repository
    }
  
    dependencies {
     // ...
  
     // To benefit from the latest Performance Monitoring plugin features,
     // update your Android Gradle Plugin dependency to at least v3.4.0
     classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.4.0'
  
     classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.13' // Google Services plugin
  
     // Add the dependency for the Performance Monitoring plugin
     classpath 'com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1' // Performance Monitoring plugin
    }
  }
  
 3. Uygulamanızı yeniden derleyin.

Adım 3 : İlk veri gösterimi için performans olayları oluşturun

Firebase, SDK'yı uygulamanıza başarıyla eklediğinizde olayları işlemeye başlar. Hâlâ yerel olarak geliştiriyorsanız, ilk veri toplama ve işleme için olaylar oluşturmak üzere uygulamanızla etkileşim kurun.

 1. Uygulamanızı arka plan ve ön plan arasında birkaç kez değiştirerek, ekranlar arasında gezinerek uygulamanızla etkileşim kurarak ve/veya ağ isteklerini tetikleyerek olaylar oluşturun.

 2. Firebase konsolunun Performans panosuna gidin. Birkaç dakika içinde ilk veri görüntünüzü görmelisiniz.

  İlk verilerinizin bir görüntüsünü görmüyorsanız, sorun giderme ipuçlarını gözden geçirin.

Adım 4 : (İsteğe bağlı) Performans olayları için günlük mesajlarını görüntüleyin

 1. Uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki gibi bir <meta-data> öğesi ekleyerek Performans İzleme için hata ayıklama günlüğünü etkinleştirin:

  <application>
    <meta-data
     android:name="firebase_performance_logcat_enabled"
     android:value="true" />
  </application>
  
 2. Herhangi bir hata mesajı için günlük mesajlarınızı kontrol edin.

 3. Performans İzleme, günlük mesajlarını FirebasePerformance ile etiketler. Logcat filtrelemeyi kullanarak, aşağıdaki komutu çalıştırarak özellikle süre izlemeyi ve HTTP/S ağ isteği günlüğünü görüntüleyebilirsiniz:

  adb logcat -s FirebasePerformance
 4. Performans İzleme'nin performans olaylarını günlüğe kaydettiğini gösteren aşağıdaki günlük türlerini kontrol edin:

  • Logging trace metric: TRACE_NAME , FIREBASE_PERFORMANCE_CONSOLE_URL
  • Logging network request trace: URL
 5. Firebase konsolunda verilerinizi görüntülemek için URL'yi tıklayın. Verilerin kontrol panelinde güncellenmesi birkaç dakika sürebilir.

Uygulamanız performans olaylarını günlüğe kaydedmiyorsa sorun giderme ipuçlarını gözden geçirin.

Adım 5 : (İsteğe bağlı) Belirli kod için özel izleme ekleyin

Uygulamanızdaki belirli kodla ilişkili performans verilerini izlemek için özel kod izlemelerini kullanabilirsiniz.

Özel kod izlemeyle, uygulamanızın belirli bir görevi veya bir dizi görüntüyü yükleme veya veritabanınızı sorgulama gibi görevleri tamamlamasının ne kadar sürdüğünü ölçebilirsiniz. Özel kod izlemesi için varsayılan ölçüm, süresidir, ancak önbellek isabetleri ve bellek uyarıları gibi özel ölçümler de ekleyebilirsiniz.

Kodunuzda, Performance Monitoring SDK tarafından sağlanan API'yi kullanarak özel kod izlemenin başlangıcını ve sonunu tanımlarsınız (ve istediğiniz özel metrikleri eklersiniz). Android uygulamaları için, @AddTrace ek açıklamasını kullanarak belirli yöntemlerin süresini de izleyebilirsiniz.

Bu özellikler ve bunları uygulamanıza nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için belirli kod için İzleme ekle sayfasını ziyaret edin.

6. Adım : Uygulamanızı dağıtın ve sonuçları inceleyin

Bir veya daha fazla test cihazı kullanarak Performans İzleme'yi doğruladıktan sonra, uygulamanızın güncellenmiş sürümünü kullanıcılarınıza dağıtabilirsiniz.

Firebase konsolunun Performans panosunda performans verilerini izleyebilirsiniz.

Bilinen Sorunlar

 • Performance Monitoring Gradle eklentisi v1.1.0, Guava bağımlılıklarında uyumsuzluğa neden olarak aşağıdaki hataya neden olabilir:

  Error:Execution failed for task ':app:packageInstantRunResourcesDebug'.
  > com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors.directExecutor()Ljava/util/concurrent/Executor;

  Bu hatayı görürseniz, şunları yapabilirsiniz:

  • Performance Monitoring eklentisini v1.1.1 veya sonraki bir sürümüne yükseltin (en son sürüm v1.4.1).

  • Kök düzeyinde (proje düzeyinde) Gradle dosyanızdaki ( build.gradle ) Performans İzleme eklentisi bağımlılık satırını aşağıdaki gibi değiştirin:

   buildscript {
    // ...
   
    dependencies {
     // ...
   
     // Replace the standard Performance Monitoring plugin dependency line, as follows:
     classpath ('com.google.firebase:perf-plugin:1.1.0') {
           exclude group: 'com.google.guava', module: 'guava-jdk5'
     }
    }
   }
   
 • Performans İzleme, HTTP içerik uzunluğu başlığında ayarlanan değere dayalı olarak HTTP ağ istekleri için toplam yük boyutunu raporlar. Bu değer her zaman doğru olmayabilir.

 • Performans İzleme, yalnızca çok işlemli Android uygulamalarında ana işlemi destekler.

Sonraki adımlar