Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Role właściciela, redaktora i przeglądającego

Role prymitywne (właściciel, redaktor i przeglądający) są podstawowymi rolami uprawnień i obejmują różne poziomy uprawnień dostępu do wszystkich produktów i usług Firebase.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie uprawnień zawartych w każdej roli. Dowiedz się więcej o prymitywnych rolach w dokumentacji Google Cloud Platform (GCP).

Przypisz te role swoim członkom za pomocą konsoli Firebase .

Rola Uprawnienia
Widz
roles/viewer
Uprawnienia do czynności tylko do odczytu, takich jak przeglądanie (ale nie modyfikowanie) istniejących zasobów lub danych.
Redaktor
roles/editor
Wszystkie uprawnienia roli przeglądającego oraz uprawnienia do czynności zmieniających stan, takich jak zmiana istniejących zasobów.
Właściciel
roles/owner
Wszystkie uprawnienia roli edytującej oraz uprawnienia do następujących działań:
  • Zarządzaj rolami i uprawnieniami projektu i wszystkimi zasobami w projekcie.
  • Skonfiguruj rozliczenia za projekt.
  • Usuń lub przywróć projekt.