Query.Direction

public static final enum Query.Direction extends Enum<Query.Direction>

An enum for the direction of a sort.

Inherited Method Summary

Enum Values

public static final Query.Direction ASCENDING

public static final Query.Direction DESCENDING

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.