API Referansı

Paketler

paket Açıklama
@firebase/analytics Firebase Analytics
@firebase/uygulama Firebase Uygulaması
@firebase/app-check Firebase Uygulama Kontrolü
@firebase/auth
@firebase/veritabanı Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı
@firebase/firestore Bulut Firestore
@firebase/fonksiyonlar Firebase için Bulut İşlevleri
@firebase/kurulumlar Firebase Kurulumları
@firebase/mesajlaşma Firebase Bulut Mesajlaşma
@firebase/performans Firebase Performans İzleme
@firebase/uzaktan yapılandırma Firebase Uzaktan Yapılandırma
@firebase/depolama Firebase için Bulut Depolama