הפניה ל- API

חבילות

חֲבִילָה תיאור
@firebase/analytics Firebase Analytics
@firebase/app אפליקציית Firebase
@firebase/check-app בדיקת אפליקציות Firebase
@firebase/auth
@firebase/database מסד נתונים בזמן אמת של Firebase
@Firebase/Firestore Cloud Firestore
@בסיס בסיס/פונקציות פונקציות ענן עבור Firebase
@בסיס אש/התקנות התקנות Firebase
@בסיס בסיס/הודעות הודעות ענן של Firebase
@בסיס בסיס/ביצועים ניטור ביצועי Firebase
@firebase/remote-config תצורה מרחוק של Firebase
@בסיס בסיס/אחסון אחסון ענן ל- Firebase