พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ Remote Config backend API คุณจะต้องกำหนดพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ (คู่คีย์-ค่า) และระบุค่าเริ่มต้นในแอปสำหรับพารามิเตอร์เหล่านั้น คุณลบล้างค่าเริ่มต้นในแอปได้โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คีย์พารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์เป็นสตริง แต่ค่าพารามิเตอร์สามารถแปลงเป็นข้อมูลประเภทอื่นๆ ได้เมื่อคุณใช้ค่าเหล่านี้ในแอปของคุณ

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ Remote Config REST API คุณสามารถสร้างค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับพารามิเตอร์ของคุณ รวมถึงค่าตามเงื่อนไขที่ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มของอินสแตนซ์ของแอป ทุกครั้งที่คุณอัปเดตการกำหนดค่าในคอนโซล Firebase Firebase จะสร้างและเผยแพร่เทมเพลต Remote Config เวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้าถูกจัดเก็บไว้ ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลหรือย้อนกลับได้ตามต้องการ การดำเนินการเหล่านี้พร้อมให้คุณใช้งานผ่าน REST API ด้วย

คู่มือนี้จะอธิบายพารามิเตอร์ เงื่อนไข กฎ ค่าตามเงื่อนไข และวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของกฎที่ใช้สร้างเงื่อนไข

เงื่อนไข กฎ และค่าเงื่อนไข

เงื่อนไขใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มอินสแตนซ์ของแอป เงื่อนไขประกอบด้วยกฎอย่างน้อยหนึ่งกฎที่ต้องประเมินว่า true เพื่อให้เงื่อนไขประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากไม่ได้กำหนดค่าสำหรับกฎ (เช่น เมื่อไม่มีค่า) กฎนั้นจะประเมิน false

ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ที่กำหนดหน้าสแปลชของแอปอาจแสดงรูปภาพที่แตกต่างกันตามประเภทของระบบปฏิบัติการโดยใช้กฎง่ายๆ if device_os = Android :

การจับภาพหน้าจอของพารามิเตอร์ 'splash_page' ในคอนโซล Firebase แสดงค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS และค่าตามเงื่อนไขสำหรับ Android

หรืออาจใช้ เงื่อนไขเวลา เพื่อควบคุมเวลาที่แอปของคุณแสดงรายการส่งเสริมการขายพิเศษ

พารามิเตอร์สามารถมีค่าเงื่อนไขได้หลายค่าที่ใช้เงื่อนไขต่างกัน และพารามิเตอร์สามารถใช้เงื่อนไขร่วมกันภายในโปรเจ็กต์ได้ ใน แท็บพารามิเตอร์ ของคอนโซล Firebase คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์การดึงข้อมูลสำหรับค่าตามเงื่อนไขของพารามิเตอร์แต่ละตัวได้ เมตริกนี้ระบุเปอร์เซ็นต์ของคำขอใน 24 ชั่วโมงล่าสุดที่ได้รับแต่ละค่า

ลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์อาจมีค่าเงื่อนไขหลายค่าที่เชื่อมโยงอยู่ กฎต่อไปนี้กำหนดว่าค่าใดที่ดึงมาจาก Remote Config Server และค่าใดที่ใช้ในอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง:

ค่าพารามิเตอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกดึงตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. ขั้นแรก ระบบจะใช้ค่าตามเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ประเมินว่า true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากหลายเงื่อนไขประเมินว่า true เงื่อนไขแรก (บนสุด) ที่แสดงใน UI คอนโซล Firebase จะมีความสำคัญเหนือกว่า และค่าตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนั้นจะได้รับเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเงื่อนไขได้โดยการลากและวางเงื่อนไขในแท็บ เงื่อนไข

 2. หากไม่มีค่าตามเงื่อนไขที่มีเงื่อนไขที่ประเมินว่า true ค่าเริ่มต้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกระบุเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หากไม่มีพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์ หรือหากค่าเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็น Use in-app default จะไม่มีการระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์นั้นเมื่อแอปดึงค่า

ในแอปของคุณ ค่าพารามิเตอร์จะถูกส่งคืนโดยวิธี get ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. หากมีการดึงค่าจากแบ็กเอนด์และเปิดใช้งานแล้ว แอปจะใช้ค่าที่ดึงมา ค่าพารามิเตอร์ที่เปิดใช้งานจะคงอยู่
 2. หากไม่มีการดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หรือถ้าค่าที่ดึงมาจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลไม่ได้เปิดใช้งาน แอปจะใช้ค่าเริ่มต้นในแอป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและตั้งค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ ดาวน์โหลดค่าเริ่มต้นของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

 3. หากไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นในแอป แอปจะใช้ค่าประเภทคงที่ (เช่น 0 สำหรับ int และ false สำหรับ boolean )

กราฟิกนี้สรุปวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ:

ไดอะแกรมแสดงโฟลว์ที่อธิบายโดยรายการเรียงลำดับด้านบน

ชนิดข้อมูลค่าพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณเลือกประเภทข้อมูลสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ และตรวจสอบค่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเทียบกับประเภทนั้นก่อนการอัปเดตเทมเพลต ชนิดข้อมูลจะถูกจัดเก็บและส่งคืนในคำขอ getRemoteConfig

ประเภทที่รองรับในปัจจุบันคือ:

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

ใน UI คอนโซล Firebase คุณสามารถเลือกประเภทข้อมูลได้จากดรอปดาวน์ถัดจากคีย์พารามิเตอร์ ในประเภท REST API สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ฟิลด์ value_type ภายในอ็อบเจ็กต์พารามิเตอร์

กลุ่มพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มพารามิเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้มี UI และโมเดลทางจิตที่เป็นระเบียบมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องเปิดหรือปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องที่แตกต่างกันสามประเภทในขณะที่เปิดตัวคุณลักษณะการเข้าสู่ระบบใหม่ ด้วย Remote Config คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์สามตัวเพื่อเปิดใช้งานประเภทได้ตามต้องการ จากนั้นจัดระเบียบพวกมันในกลุ่มที่ชื่อ "การเข้าสู่ระบบใหม่" โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำนำหน้าหรือการเรียงลำดับพิเศษ

คุณสามารถสร้างกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase หรือ Remote Config REST API กลุ่มพารามิเตอร์แต่ละกลุ่มที่คุณสร้างมีชื่อไม่ซ้ำกันในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลของคุณ เมื่อสร้างกลุ่มพารามิเตอร์ โปรดจำไว้ว่า:

 • พารามิเตอร์สามารถรวมไว้ในกลุ่มเดียวเท่านั้นได้ตลอดเวลา และคีย์พารามิเตอร์จะต้องไม่ซ้ำกันในพารามิเตอร์ทั้งหมด
 • ชื่อกลุ่มพารามิเตอร์ต้องไม่เกิน 256 อักขระ
 • หากคุณใช้ทั้ง REST API และคอนโซล Firebase ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลอจิก REST API ใด ๆ ได้รับการอัปเดตเพื่อจัดการกลุ่มพารามิเตอร์ในการเผยแพร่

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase

คุณจัดกลุ่มพารามิเตอร์ได้ในแท็บ พารามิเตอร์ ของคอนโซล Firebase ในการสร้างหรือแก้ไขกลุ่ม:

 1. เลือก จัดการกลุ่ม
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่มแล้วเลือก ย้ายไปที่กลุ่ม
 3. เลือกกลุ่มที่มีอยู่ หรือสร้างกลุ่มใหม่โดยป้อนชื่อและคำอธิบาย แล้วเลือก สร้างกลุ่มใหม่ หลังจากที่คุณบันทึกกลุ่ม จะสามารถเผยแพร่ได้โดยใช้ปุ่ม เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

สร้างกลุ่มโดยทางโปรแกรม

Remote Config REST API มีวิธีอัตโนมัติในการสร้างและเผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์ สมมติว่าคุณคุ้นเคยกับ REST และได้รับการตั้งค่าให้อนุญาตคำขอไปยัง API คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการกลุ่มโดยทางโปรแกรม:

 1. เรียกแม่แบบปัจจุบัน
 2. เพิ่มวัตถุ JSON เพื่อแสดงกลุ่มพารามิเตอร์ของคุณ
 3. เผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คำขอ HTTP PUT

ออบเจ็กต์ parameterGroups มีคีย์กลุ่ม พร้อมคำอธิบายที่ซ้อนกันและรายการพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม โปรดทราบว่าแต่ละคีย์กลุ่มต้องไม่ซ้ำกันทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น นี่เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากการแก้ไขเทมเพลตที่เพิ่มกลุ่มพารามิเตอร์ "เมนูใหม่" ด้วยพารามิเตอร์เดียว pumpkin_spice_season :

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

ประเภทกฎเงื่อนไข

ประเภทกฎต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนในคอนโซล Firebase ฟังก์ชันการทำงานที่เท่าเทียมกันมีอยู่ใน Remote Config REST API ตามรายละเอียดใน การอ้างอิงนิพจน์เงื่อนไข

ประเภทกฎ ผู้ประกอบการ มูลค่า บันทึก
แอป == เลือกจากรายการรหัสแอปสำหรับแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อคุณเพิ่มแอปลงใน Firebase คุณจะต้องป้อนรหัสชุดหรือชื่อแพ็กเกจ Android ที่กำหนดแอตทริบิวต์ที่แสดงเป็น รหัสแอป ในกฎการกำหนดค่าระยะไกล

ใช้แอตทริบิวต์นี้ดังต่อไปนี้:
 • สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleIdentifier ของแอป คุณค้นหา Bundle Identifier ได้ในแท็บ ทั่วไป สำหรับเป้าหมายหลักของแอปใน Xcode
 • สำหรับ Android: ใช้ applicationId ของแอป คุณสามารถค้นหา applicationId ได้ในไฟล์ build.gradle ระดับแอปของคุณ
เวอร์ชันแอป สำหรับค่าสตริง:
ตรงทุกประการ
ประกอบด้วย,
ไม่มี,
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุเวอร์ชันของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือกแอป Android/Apple ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleShortVersionString ของแอป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป Apple ของคุณใช้แพลตฟอร์ม Firebase Apple SDK เวอร์ชัน 6.24.0 ขึ้นไป เนื่องจากไม่มีการส่ง CFBundleShortVersionString ในเวอร์ชันก่อนหน้า (ดู บันทึกประจำรุ่น )

สำหรับ Android: ใช้ versionName ของแอป

การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้คำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์ เมื่อใช้ตัวดำเนินการที่ ตรงกัน ทุกประการ , มี , ไม่มี , หรือตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือความสมบูรณ์ของสตริงเป้าหมาย

หมายเลขรุ่น สำหรับค่าสตริง:
ตรงทุกประการ
ประกอบด้วย,
ไม่มี,
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุรุ่นของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือกแอป Apple หรือ Android ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

โอเปอเรเตอร์นี้ใช้ได้กับแอป Apple และ Android เท่านั้น สอดคล้องกับ CFBundleVersion ของแอปสำหรับ Apple และ versionCode สำหรับ Android การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้คำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์

เมื่อใช้ตัวดำเนินการที่ ตรงกัน ทุกประการ , มี , ไม่มี , หรือตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือความสมบูรณ์ของสตริงเป้าหมาย

แพลตฟอร์ม == iOS
Android
เว็บ
ระบบปฏิบัติการ ==

ระบุระบบปฏิบัติการที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือก เว็บแอป ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้ประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของเว็บแอปที่กำหนด หากระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
เบราว์เซอร์ ==

ระบุเบราว์เซอร์ที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎ รหัสแอป เพื่อเลือก เว็บแอป ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้จะประเมินค่า true สำหรับอินสแตนซ์เว็บแอปที่กำหนด หากเบราว์เซอร์และเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
หมวดหมู่อุปกรณ์ คือ ไม่ใช่ มือถือ กฎนี้ประเมินว่าอุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บแอปของคุณเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ใช่อุปกรณ์เคลื่อนที่ (เดสก์ท็อปหรือคอนโซล) กฎประเภทนี้ใช้ได้กับเว็บแอปเท่านั้น
ภาษา อยู่ใน เลือกหนึ่งภาษาขึ้นไป กฎนี้จะประเมินว่า true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากอินสแตนซ์ของแอปนั้นได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในรายการ
ประเทศ/ภูมิภาค อยู่ใน เลือกภูมิภาคหรือประเทศตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป กฎนี้จะประเมิน true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่กำหนด หากอินสแตนซ์อยู่ในภูมิภาคหรือประเทศใดๆ ที่ระบุไว้ รหัสประเทศของอุปกรณ์กำหนดโดยใช้ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ในคำขอหรือรหัสประเทศที่กำหนดโดย Firebase Analytics (หากข้อมูล Analytics แชร์กับ Firebase)
ผู้ชมผู้ใช้ รวมอย่างน้อยหนึ่ง เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากรายการผู้ชม Google Analytics ที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับโครงการของคุณ

กฎนี้กำหนดให้ใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

หมายเหตุ: เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ Analytics จำนวนมากถูกกำหนดโดยเหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ซึ่งอาจอิงตามการกระทำของผู้ใช้แอป จึงอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าที่กฎ ผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย จะมีผลกับอินสแตนซ์ของแอปที่ระบุ

คุณสมบัติผู้ใช้ สำหรับค่าสตริง:
ประกอบด้วย,
ไม่มี,
ตรงทุกประการ
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

หมายเหตุ: บนไคลเอนต์ คุณสามารถตั้งค่าสตริงสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้เท่านั้น สำหรับเงื่อนไขที่ใช้ตัวดำเนินการตัวเลข การกำหนดค่าระยะไกลจะแปลงค่าของคุณสมบัติผู้ใช้ที่สอดคล้องกันเป็นจำนวนเต็ม/ลอย
เลือกจากรายการพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Google Analytics ที่มี หากต้องการเรียนรู้วิธีใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแอปของคุณสำหรับกลุ่มเฉพาะของฐานผู้ใช้ โปรดดู การกำหนดค่าระยะไกลและคุณสมบัติของผู้ใช้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใช้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

เมื่อใช้ตัวดำเนินการที่ ตรงกัน ทุกประการ , มี , ไม่มี หรือตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้ตัวดำเนิน การนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 นิพจน์ทั่วไปของคุณสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือความสมบูรณ์ของสตริงเป้าหมาย

หมายเหตุ: ขณะนี้ คุณสมบัติผู้ใช้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล
ผู้ใช้ในเปอร์เซ็นไทล์สุ่ม <=, > 0-100

ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับตัวอย่างแบบสุ่มของอินสแตนซ์ของแอป (โดยมีขนาดตัวอย่างเล็กถึง .0001%) โดยใช้ตัวดำเนินการ <= และ > เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้ (อินสแตนซ์ของแอป) ออกเป็นกลุ่ม

อินสแตนซ์ของแอปแต่ละรายการจะจับคู่กับจำนวนเต็มหรือเศษส่วนแบบสุ่มอย่างต่อเนื่องตาม คีย์ ที่กำหนดไว้ในโปรเจ็กต์นั้น กฎจะใช้คีย์เริ่มต้น (แสดงเป็น DEF ในคอนโซล Firebase) เว้นแต่คุณจะเลือกหรือสร้างคีย์อื่น คุณสามารถคืนกฎไปใช้คีย์เริ่มต้นได้โดยล้างช่อง สุ่มผู้ใช้โดยใช้ฟิลด์คีย์ นี้ คุณสามารถใช้คีย์เดียวในกฎต่างๆ เพื่อจัดการกับอินสแตนซ์ของแอปเดียวกันอย่างสม่ำเสมอภายในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด หรือคุณสามารถเลือกกลุ่มอินสแตนซ์ของแอปที่ได้รับการกำหนดแบบสุ่มใหม่สำหรับช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยการสร้างคีย์ใหม่

ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสองข้อซึ่งแต่ละเงื่อนไขใช้กับผู้ใช้แอป 5% ที่ไม่ทับซ้อนกัน คุณอาจมีเงื่อนไขหนึ่งที่มี <= กฎ 5% และอีกเงื่อนไขหนึ่งที่มีทั้งกฎ > 5% และ <= กฎ 10% หากต้องการให้ผู้ใช้บางคนสุ่มปรากฏในทั้งสองกลุ่ม ให้ใช้คีย์ที่แตกต่างกันสำหรับกฎในแต่ละเงื่อนไข

ส่วนที่นำเข้า อยู่ใน เลือกกลุ่มที่นำเข้าอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม กฎนี้ต้องมีการตั้งค่า กลุ่มที่นำเข้า แบบกำหนดเอง
วันเวลา ก่อนหลัง วันที่และเวลาที่ระบุ ทั้งในเขตเวลาของอุปกรณ์หรือเขตเวลาที่ระบุ เช่น "(GMT+11) เวลาซิดนีย์" เปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับเวลาในการดึงข้อมูลอุปกรณ์
รหัสการติดตั้ง อยู่ใน ระบุรหัสการติดตั้งอย่างน้อยหนึ่งรายการ (สูงสุด 50) ที่จะกำหนดเป้าหมาย กฎนี้จะประเมินว่า true สำหรับการติดตั้งที่กำหนด ถ้า ID ของการติดตั้งนั้นอยู่ในรายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หากต้องการเรียนรู้วิธีรับ ID การติดตั้ง โปรดดู ที่ดึงข้อมูลตัวระบุไคลเอ็นต์

ค้นหาพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณค้นหาคีย์พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขของโปรเจ็กต์ได้จาก คอนโซล Firebase โดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของแท็บ พารามิเตอร์ การกำหนดค่าระยะไกล

ข้อจำกัดของพารามิเตอร์และเงื่อนไข

ภายในโปรเจ็กต์ Firebase คุณสามารถมีพารามิเตอร์ได้มากถึง 2,000 ตัว และสูงถึง 500 เงื่อนไข คีย์พารามิเตอร์มีความยาวได้สูงสุด 256 อักขระ ต้องเริ่มต้นด้วยขีดล่างหรืออักขระที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (AZ, az) และอาจมีตัวเลขด้วย ความยาวรวมของสตริงค่าพารามิเตอร์ภายในโปรเจ็กต์ต้องไม่เกิน 1,000,000 อักขระ

การดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลได้จาก คอนโซล Firebase สำหรับพารามิเตอร์และเงื่อนไขแต่ละรายการ คุณสามารถ:

 • ดูชื่อของผู้ใช้ที่แก้ไขพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขครั้งล่าสุด

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ให้ดูจำนวนนาทีหรือชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงถูกเผยแพร่ไปยังเทมเพลต Remote Config ที่ใช้งานอยู่

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอดีตอย่างน้อยหนึ่งวัน ดูวันที่ที่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังเทมเพลต Remote Config ที่ใช้งานอยู่

อัพเดตพารามิเตอร์

ในหน้า Remote Config Parameters คอลัมน์ที่ เผยแพร่ล่าสุด จะแสดงผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขแต่ละพารามิเตอร์และวันที่เผยแพร่ล่าสุดของการเปลี่ยนแปลง:

 • หากต้องการดูข้อมูลเมตาการเปลี่ยนแปลงสำหรับพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มพารามิเตอร์

 • หากต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปหาน้อยตามวันที่เผยแพร่ ให้คลิกป้ายกำกับคอลัมน์ที่ เผยแพร่ล่าสุด

อัพเดทเงื่อนไข

ในหน้า Remote Config Conditions คุณสามารถดูผู้ใช้คนสุดท้ายที่แก้ไขเงื่อนไขและวันที่ที่พวกเขาแก้ไขถัดจาก Last modified ข้างใต้แต่ละเงื่อนไข

ขั้นตอนถัดไป

ในการเริ่มต้นกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Firebase โปรดดูที่ ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Firebase Remote Config