Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

הגדר את חבילת האמולטור המקומי

Emulators של Firebase מקל על אימות מלא של התנהגות האפליקציה שלך ואימות תצורות כללי האבטחה של Firebase. השתמש באמולטורים של Firebase כדי להריץ ולבצע אוטומציה של בדיקות יחידה בסביבה מקומית.

התקן את אמולטורי Firebase

לפני שתתחיל, ודא שהתקנת את Firebase CLI ו תצורת Suite Emulator המקומית Firebase

הפעל את האמולטור באמצעות הפקודה הבאה. האמולטור פועל במהלך כל הבדיקות שלך.

Cloud Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

מסד נתונים בזמן אמת

 firebase emulators:start --only database
 

אחסון בענן

 firebase emulators:start --only storage
 

הגדר בדיקות והפעל את האמולטור

עכשיו שהתקנת את האמולטור, להגדיר בדיקות ו להפיק דוחות כדי לאמת התנהגות הכללים שלך לפני שאתה ולפרוס אותם הייצור.

התחלה מהירה

יש כמה מקרים שבהם הבדיקה הבסיסית עם כללים פשוטים, לנסות את QuickStart בדיקות .