Check out what’s new from Firebase@ Google I/O 2021, and join our alpha program for early access to the new Remote Config personalization feature. Learn more

הגדר את חבילת האמולטור המקומי

אמולטורי Firebase מקלים על אימות מלא של התנהגות האפליקציה שלך ומאמתים את תצורות כללי האבטחה של Firebase. השתמש באמולטורי Firebase כדי להריץ ולבצע בדיקות יחידה בסביבה מקומית.

התקן את אמולטורי Firebase

לפני שתתחיל וודא שהתקנת את Firebase CLI והגדרת את חבילת האימולטור המקומי של Firebase

הפעל את האמולטור באמצעות הפקודה הבאה. האמולטור פועל במהלך כל הבדיקות שלך.

ענן Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

מסד נתונים בזמן אמת

 firebase emulators:start --only database
 

אחסון בענן

 firebase emulators:start --only storage
 

הגדר בדיקות והפעל את האמולטור

כעת לאחר שהתקנת את האמולטור, הגדר בדיקות וצור דוחות כדי לאמת את התנהגות הכללים שלך לפני שתפרוס אותם לייצור.

התחלה מהירה

עבור כמה מקרי בדיקה בסיסיים עם כללים פשוטים, נסה את ההפעלה המהירה לבדיקה .