הפעל מבחן באופן מקומי

מדריך זה מתאר כיצד להריץ בדיקת iOS באופן מקומי, כך שתוכל לבדוק את התנהגות הבדיקה לפני שתפעיל אותה במעבדת הבדיקות של Firebase.

הפעל XCTest באופן מקומי

תוכל לוודא ש- Test Lab תוכל להתקין את האפליקציה והבדיקות שלך על ידי הפעלה מקומית עם התקן המחובר ל- USB כדלקמן:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

הפעל מבחן Game Loop מקומי