Gemini API'yi Firebase için Vertex AI SDK'larını kullanarak kullanmaya başlayın


Bu kılavuzda, Firebase için Vertex AI SDK'larını kullanarak doğrudan uygulamanızdan Vertex AI Gemini API'ye nasıl çağrı yapmaya başlayacağınız gösterilmektedir.

Ön koşullar

Bu kılavuzda, Android için uygulama geliştirmek üzere Android Studio'yu kullanma konusunda bilgi sahibi olduğunuz varsayılır.

 • Geliştirme ortamınızın ve Android uygulamanızın aşağıdaki koşulları karşıladığından emin olun:

  • Android Studio (en son sürüm)
  • Android uygulamanız, API düzeyi 21 veya üstünü hedeflemelidir.
 • (İsteğe bağlı) Örnek uygulamaya göz atın.

  Örnek uygulamayı indirin

  SDK'yı hızlıca deneyebilir, çeşitli kullanım alanlarının eksiksiz bir şekilde kullanıldığını görebilir veya kendi Android uygulamanız yoksa örnek uygulamayı kullanabilirsiniz. Örnek uygulamayı kullanmak için uygulamayı bir Firebase projesine bağlamanız gerekir.

1. Adım: Bir Firebase projesi oluşturun ve uygulamanızı Firebase'e bağlayın

Halihazırda Firebase projeniz ve Firebase'e bağlı bir uygulamanız varsa

 1. Firebase konsolunda Build with Gemini sayfasına gidip ikinci kartı tıklayarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir iş akışı başlatın. Vertex AI'da konsolda bir sekme görüyorsanız bu işlemler tamamlanmış demektir.

 2. SDK'yı uygulamanıza eklemek için bu kılavuzdaki bir sonraki adıma geçin.

Halihazırda bir Firebase projeniz ve Firebase'e bağlı bir uygulamanız yoksa


2. Adım: SDK'yı ekleyin

Firebase projenizi oluşturduktan ve uygulamanız Firebase'e bağlıyken (önceki adıma bakın) Firebase için Vertex AI SDK'sını uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

Android için Firebase için Vertex AI SDK'sı (firebase-vertexai), Vertex AI Gemini API'ye erişim sağlar.

Modülünüze (uygulama düzeyi) Gradle yapılandırma dosyanıza (<project>/<app-module>/build.gradle.kts gibi) Android için Firebase için Vertex AI SDK'sına ilişkin bağımlılığı ekleyin:

Kotlin+KTX

dependencies {
 // ... other androidx dependencies

 // add the dependency for the Vertex AI for Firebase SDK for Android
 implementation("com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03")
}

Java

Java için iki kitaplık daha eklemeniz gerekir.

dependencies {
 // ... other androidx dependencies

 // add the dependency for the Vertex AI for Firebase SDK for Android
 implementation("com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03")

 // Required for one-shot operations (to use `ListenableFuture` from Guava Android)
 implementation("com.google.guava:guava:31.0.1-android")

 // Required for streaming operations (to use `Publisher` from Reactive Streams)
 implementation("org.reactivestreams:reactive-streams:1.0.4")
}

3. adım: Vertex AI hizmetini ve üretken modeli başlatın

API çağrısı yapabilmek için Vertex AI hizmetini ve üretken modeli ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.

Kotlin+KTX

Kotlin için bu SDK'daki yöntemler, askıya alma işlevleridir ve Kotlin kapsamında çağrılması gerekir.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
val generativeModel = Firebase.vertexAI.generativeModel("gemini-1.5-flash")

Java

Java için bu SDK'daki akış yöntemleri Reactive Streams kitaplığından bir Publisher türü döndürür.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
GenerativeModel gm = FirebaseVertexAI.getInstance()
    .generativeModel("gemini-1.5-flash");

// Use the GenerativeModelFutures Java compatibility layer which offers
// support for ListenableFuture and Publisher APIs
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Başlangıç kılavuzunu tamamladığınızda Gemini modelini ve (isteğe bağlı olarak) kullanım alanınıza ve uygulamanıza uygun konumu nasıl seçeceğinizi öğrenin.

4. adım: Vertex AI Gemini API'yi çağırın

Uygulamanızı Firebase'e bağlayıp SDK'yı eklediğinize, Vertex AI hizmetini ve üretken modeli başlattığınıza göre artık Vertex AI Gemini API'yi çağırmaya hazırsınız.

Yalnızca metin içeren bir istem isteğinden metin oluşturmak için generateContent() öğesini kullanabilirsiniz:

Kotlin+KTX

Kotlin için bu SDK'daki yöntemler, askıya alma işlevleridir ve Kotlin kapsamında çağrılması gerekir.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
val generativeModel = Firebase.vertexAI.generativeModel("gemini-1.5-flash")

// Provide a prompt that contains text
val prompt = "Write a story about a magic backpack."

// To generate text output, call generateContent with the text input
val response = generativeModel.generateContent(prompt)
print(response.text)

Java

Java için bu SDK'daki yöntemler bir ListenableFuture döndürür.
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
GenerativeModel gm = FirebaseVertexAI.getInstance()
    .generativeModel("gemini-1.5-flash");
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

// Provide a prompt that contains text
Content prompt = new Content.Builder()
  .addText("Write a story about a magic backpack.")
  .build();

// To generate text output, call generateContent with the text input
ListenableFuture<GenerateContentResponse> response = model.generateContent(prompt);
Futures.addCallback(response, new FutureCallback<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(GenerateContentResponse result) {
    String resultText = result.getText();
    System.out.println(resultText);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

Başka ne yapabilirsiniz?

Gemini modelleri hakkında daha fazla bilgi

Çeşitli kullanım alanları için kullanılabilecek modeller ve bunların kotaları ve fiyatlandırması hakkında bilgi edinin.

Gemini API'nin diğer özelliklerini deneyin

İçerik üretme işlemini nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin

Vertex AI Studio'yu kullanarak istemler ve model yapılandırmalarıyla da denemeler yapabilirsiniz.


Firebase için Vertex AI deneyiminizle ilgili geri bildirimde bulunun