เริ่มต้นใช้งาน Gemini API โดยใช้ Vertex AI สำหรับ Firebase SDK


คู่มือนี้จะแสดงวิธีเริ่มต้นเรียกใช้ Vertex AI Gemini API จากแอปของคุณโดยตรงโดยใช้ SDK ของ Vertex AI สำหรับ Firebase

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

คู่มือนี้จะถือว่าคุณคุ้นเคยกับการใช้ Android Studio เพื่อพัฒนาแอปสำหรับ Android

 • ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอป Android เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • Android Studio (เวอร์ชันล่าสุด)
  • แอป Android ต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 21 ขึ้นไป
 • (ไม่บังคับ) ดูแอปตัวอย่าง

  ดาวน์โหลดแอปตัวอย่าง

  คุณสามารถลองใช้ SDK ได้อย่างรวดเร็ว ดูการใช้งานกรณีการใช้งานที่หลากหลาย หรือใช้แอปตัวอย่างหากไม่มีแอป Android ของคุณเอง หากต้องการใช้แอปตัวอย่าง คุณจะต้อง เชื่อมต่อกับโปรเจ็กต์ Firebase

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจ็กต์ Firebase และเชื่อมต่อแอปกับ Firebase

หากคุณมีโปรเจ็กต์ Firebase และแอปที่เชื่อมต่อกับ Firebase อยู่แล้ว

 1. ในคอนโซล Firebase ให้ไปที่หน้าสร้างด้วย Gemini แล้วคลิกการ์ดใบที่ 2 เพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้คุณทำงานต่อไปนี้ได้ หากคุณเห็นแท็บในคอนโซลสำหรับ Vertex AI แสดงว่างานเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 2. ทำขั้นตอนถัดไปในคู่มือนี้เพื่อเพิ่ม SDK ลงในแอป

หากคุณยังไม่มีโปรเจ็กต์ Firebase และแอปที่เชื่อมต่อกับ Firebase


ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม SDK

เมื่อตั้งค่าโปรเจ็กต์ Firebase และเชื่อมต่อแอปกับ Firebase แล้ว (ดูขั้นตอนก่อนหน้า) ตอนนี้คุณเพิ่ม Vertex AI สำหรับ Firebase SDK ลงในแอปได้แล้ว

Vertex AI สำหรับ Firebase SDK สำหรับ Android (firebase-vertexai) ให้สิทธิ์เข้าถึง Vertex AI Gemini API

ในไฟล์การกำหนดค่า Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (เช่น <project>/<app-module>/build.gradle.kts) ให้เพิ่ม Dependency สำหรับ SDK ของ Vertex AI สำหรับ Firebase สำหรับ Android ดังนี้

Kotlin+KTX

dependencies {
 // ... other androidx dependencies

 // add the dependency for the Vertex AI for Firebase SDK for Android
 implementation("com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03")
}

Java

สำหรับ Java คุณต้องเพิ่มไลบรารีอีก 2 รายการ

dependencies {
 // ... other androidx dependencies

 // add the dependency for the Vertex AI for Firebase SDK for Android
 implementation("com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03")

 // Required for one-shot operations (to use `ListenableFuture` from Guava Android)
 implementation("com.google.guava:guava:31.0.1-android")

 // Required for streaming operations (to use `Publisher` from Reactive Streams)
 implementation("org.reactivestreams:reactive-streams:1.0.4")
}

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มต้นบริการ Vertex AI และโมเดล Generative

ก่อนเรียก API คุณต้องเริ่มต้นบริการ Vertex AI และโมเดล Generative

Kotlin+KTX

สำหรับ Kotlin เมธอดใน SDK นี้คือการระงับฟังก์ชัน และจําเป็นต้องมีการเรียกใช้จากขอบเขต Coroutine
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
val generativeModel = Firebase.vertexAI.generativeModel("gemini-1.5-flash")

Java

สำหรับ Java เมธอดสตรีมมิงใน SDK นี้จะแสดงประเภท Publisher จากไลบรารีสตรีมเชิงรับ
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
GenerativeModel gm = FirebaseVertexAI.getInstance()
    .generativeModel("gemini-1.5-flash");

// Use the GenerativeModelFutures Java compatibility layer which offers
// support for ListenableFuture and Publisher APIs
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

เมื่ออ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานเสร็จแล้ว ให้ดูวิธีเลือกโมเดล Gemini และตำแหน่งที่เหมาะกับกรณีการใช้งานและแอปของคุณ (ไม่บังคับ)

ขั้นตอนที่ 4: เรียกใช้ Vertex AI Gemini API

เมื่อเชื่อมต่อแอปกับ Firebase เพิ่ม SDK และเริ่มต้นบริการ Vertex AI และโมเดล Generative แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเรียกใช้ Vertex AI Gemini API

คุณใช้ generateContent() เพื่อสร้างข้อความจากคำขอพรอมต์แบบข้อความเท่านั้นได้ โดยทำดังนี้

Kotlin+KTX

สำหรับ Kotlin เมธอดใน SDK นี้คือการระงับฟังก์ชัน และจําเป็นต้องมีการเรียกใช้จากขอบเขต Coroutine
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
val generativeModel = Firebase.vertexAI.generativeModel("gemini-1.5-flash")

// Provide a prompt that contains text
val prompt = "Write a story about a magic backpack."

// To generate text output, call generateContent with the text input
val response = generativeModel.generateContent(prompt)
print(response.text)

Java

สำหรับ Java เมธอดใน SDK นี้จะแสดงผลเป็น ListenableFuture
// Initialize the Vertex AI service and the generative model
// Specify a model that supports your use case
// Gemini 1.5 models are versatile and can be used with all API capabilities
GenerativeModel gm = FirebaseVertexAI.getInstance()
    .generativeModel("gemini-1.5-flash");
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

// Provide a prompt that contains text
Content prompt = new Content.Builder()
  .addText("Write a story about a magic backpack.")
  .build();

// To generate text output, call generateContent with the text input
ListenableFuture<GenerateContentResponse> response = model.generateContent(prompt);
Futures.addCallback(response, new FutureCallback<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(GenerateContentResponse result) {
    String resultText = result.getText();
    System.out.println(resultText);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

คุณทำอะไรได้อีกบ้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดล Gemini

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ รุ่นที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ รวมถึงโควต้าและราคา

ลองใช้ความสามารถอื่นๆ ของ Gemini API

เรียนรู้วิธีควบคุมการสร้างเนื้อหา

นอกจากนี้ คุณยังทดสอบพรอมต์และการกำหนดค่าโมเดลได้โดยใช้ Vertex AI Studio


แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน Vertex AI สำหรับ Firebase