תחילת העבודה עם Gemini API באמצעות Vertex AI SDK for Firebase


במדריך הזה מוסבר איך להתחיל לבצע קריאות ל-Gemini API ישירות מהאפליקציה באמצעות Vertex AI SDK for Firebase.

דרישות מוקדמות

המדריך מתבסס על ההנחה שאתם מכירים את השימוש ב-Xcode לפיתוח אפליקציות לפלטפורמות של Apple (כמו iOS).

 • ודאו שסביבת הפיתוח ואפליקציית הפלטפורמות של Apple עומדות בדרישות הבאות:

  • Xcode 15.0 ואילך
  • האפליקציה צריכה לטרגט ל-iOS מגרסה 15 ואילך או ל-macOS מגרסה 12 ואילך.
 • (אופציונלי) כדאי לבדוק את האפליקציה לדוגמה.

  להורדת האפליקציה לדוגמה

  תוכלו לנסות את ה-SDK במהירות, לראות הטמעה מלאה של תרחישי שימוש שונים, או להשתמש באפליקציה לדוגמה אם אין לכם אפליקציה משלכם לפלטפורמות Apple. כדי להשתמש באפליקציה לדוגמה, תצטרכו לחבר אותה לפרויקט Firebase.

שלב 1: מגדירים פרויקט Firebase ומקשרים את האפליקציה ל-Firebase

אם כבר יש לכם פרויקט Firebase ואפליקציה שמקושרת ל-Firebase

 1. במסוף Firebase, נכנסים לדף Build with Gemini ולוחצים על הכרטיס השני כדי להפעיל תהליך עבודה שעוזר לבצע את המשימות הבאות. אם לא מופיעה פריסת כרטיסים, המשמעות היא שהמשימות האלה כבר בוצעו.

 2. כדי להוסיף את ה-SDK לאפליקציה, צריך להמשיך לשלב הבא במדריך הזה.

אם אין לכם עדיין פרויקט Firebase ואפליקציה שמקושרת ל-Firebase

שלב 2: הוספת ה-SDK

אחרי שמגדירים את הפרויקט ב-Firebase והאפליקציה מחוברת ל-Firebase (לפי השלב הקודם), אפשר עכשיו להוסיף לאפליקציה את Vertex AI SDK for Firebase.

Vertex AI SDK for Firebase מספק גישה ל-Gemini API וכלול כחלק מ-Firebase SDK for Apple Platform (firebase-ios-sdk) בהסתעפות vertexai-preview-0.1.0. כדי להשתמש ב-Vertex AI SDK, צריך להשתמש ב-Swift Package Manager כדי להתקין ולנהל יחסי תלות של Firebase. מנהלי חבילות אחרים, כמו CocoaPods, אינם נתמכים כעת.

כדי לבדוק אם התקנתם את חבילת Firebase בפרויקט Xcode, עליכם לעיין בהוראות הרלוונטיות:

שלב 3: מפעילים את שירות Vertex AI ואת המודל הגנרטיבי

לפני שתוכלו לבצע קריאות ל-API, עליכם לאתחל את שירות Vertex AI ואת המודל הגנרטיבי.

 1. מייבאים את המודול FirebaseVertexAI:

  import FirebaseVertexAI
  
 2. מפעילים את שירות Vertex AI ואת המודל הגנרטיבי:

  import FirebaseVertexAI
  
  // Initialize the Vertex AI service
  let vertex = VertexAI.vertexAI()
  
  // Initialize the generative model with a model that supports your use case
  // Gemini 1.5 Pro is versatile and can accept both text-only or multimodal prompt inputs
  let model = vertex.generativeModel(modelName: "gemini-1.5-pro-preview-0409")
  

בסיום המדריך לתחילת העבודה, קראו איך לבחור מודל Gemini שמתאים למקרה שלכם.

שלב 4: קריאה ל-Gemini API

עכשיו, אחרי שקישרתם את האפליקציה ל-Firebase, הוספתם את ה-SDK והפעלתם את שירות Vertex AI ואת המודל הגנרטיבי, אתם יכולים לקרוא ל-Gemini API.

בוחרים אם רוצים לשדר את התשובה (generateContentStream) או לחכות לתגובה עד ליצירת התוצאה במלואה (generateContent).

סטרימינג

כברירת מחדל, המודל מחזיר תשובה אחרי השלמת תהליך היצירה. עם זאת, אפשר להשיג אינטראקציות מהירות יותר אם לא מחכים לתוצאה המלאה, אלא משתמשים בסטרימינג כדי לטפל בתוצאות חלקיות.

אפשר להשתמש ב-generateContentStream() כדי ליצור סטרימינג של טקסט שנוצר מבקשת הנחיה שכוללת רק טקסט:

import FirebaseVertexAI

// Initialize the Vertex AI service
let vertex = VertexAI.vertexAI()

// Initialize the generative model with a model that supports your use case
// Gemini 1.5 Pro is versatile and can accept both text-only or multimodal prompt inputs
let model = vertex.generativeModel(modelName: "gemini-1.5-pro-preview-0409")

// Provide a prompt that contains text
let prompt = "Write a story about a magic backpack."

// To stream generated text output, call generateContentStream with the text input
let contentStream = model.generateContentStream(prompt)
for try await chunk in contentStream {
 if let text = chunk.text {
  print(text)
 }
}

ללא סטרימינג

לחלופין, תוכלו לחכות לתוצאה המלאה במקום לסטרימינג. התוצאה תוחזר רק אחרי שהמודל ישלים את תהליך היצירה כולו.

בעזרת generateContent() אפשר ליצור טקסט מבקשה עם הנחיה שכוללת רק טקסט:

import FirebaseVertexAI

// Initialize the Vertex AI service
let vertex = VertexAI.vertexAI()

// Initialize the generative model with a model that supports your use case
// Gemini 1.5 Pro is versatile and can accept both text-only or multimodal prompt inputs
let model = vertex.generativeModel(modelName: "gemini-1.5-pro-preview-0409")

// Provide a prompt that contains text
let prompt = "Write a story about a magic backpack."

// To generate text output, call generateContent with the text input
let response = try await model.generateContent(prompt)
if let text = response.text {
 print(text)
}

מה עוד אפשר לעשות?

מידע נוסף על הדגמים של Gemini

כאן תוכלו לקרוא על המודלים הזמינים בתרחישים שונים ועל המכסות והתמחור שלהם.

כדאי לנסות יכולות נוספות של Gemini API

מידע נוסף על שליטה ביצירת תוכן

אתם יכולים גם להתנסות בהנחיות ובמודלים של הגדרות אישיות באמצעות Vertex AI Studio.


נשמח לקבל משוב על חוויית השימוש ב-Vertex AI SDK for Firebase