API Gemini sử dụng Vertex AI cho Firebase

Xây dựng các tính năng cũng như ứng dụng web và ứng dụng dựa trên AI nhờ API Gemini thông qua Vertex AI cho Firebase

Với API Vertex AI Gemini, bạn có thể sử dụng các mô hình AI tạo sinh mới nhất của Google: các mô hình Gemini. Nếu cần gọi API Vertex AI Gemini trực tiếp từ ứng dụng web hoặc ứng dụng di động của mình – thay vì phía máy chủ, bạn có thể sử dụng Vertex AI cho Firebase SDK. Các SDK ứng dụng này được xây dựng riêng để sử dụng với ứng dụng web và ứng dụng di động, cung cấp các tuỳ chọn bảo mật đối với ứng dụng trái phép cũng như tích hợp với các dịch vụ Firebase khác.

Với các SDK ứng dụng này, bạn có thể thêm hoạt động cá nhân hoá dựa trên AI vào ứng dụng của mình, xây dựng trải nghiệm trò chuyện với AI, tạo các chế độ tối ưu hoá và tự động hoá dựa trên AI cùng nhiều lợi ích khác!


Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter

Nếu bạn đang tìm cách gọi API Vertex AI Gemini phía máy chủ, hãy tham khảo SDK Vertex AI phía máy chủ hoặc Tiện ích Firebase dành cho API Gemini.


Các khả năng chính

Nhập đa phương thức Các mô hình Gemini là mô hình đa phương thức, vì vậy, các câu lệnh gửi đến API Gemini có thể bao gồm văn bản, hình ảnh (thậm chí cả tệp PDF), video và âm thanh.
Bộ chức năng ngày càng phát triển Với SDK, bạn có thể gọi API Gemini trực tiếp từ ứng dụng web hoặc ứng dụng di động, tạo trải nghiệm trò chuyện bằng AI, sử dụng lệnh gọi hàm và làm nhiều việc khác.
Bảo mật cho ứng dụng phát hành công khai Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng Firebase để bảo vệ Vertex AI Gemini API khỏi các ứng dụng trái phép.
Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ Tận dụng cơ sở hạ tầng có thể mở rộng được tạo để dùng với ứng dụng web và ứng dụng di động, chẳng hạn như quản lý dữ liệu có cấu trúc bằng các dịch vụ cơ sở dữ liệu Firebase (như Cloud Firestore) và tự động thiết lập cấu hình thời gian chạy bằng Cấu hình từ xa Firebase.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Các SDK của Vertex AI cho Firebase cho phép bạn gọi API Vertex AI Gemini ngay từ ứng dụng di động hoặc ứng dụng web của mình mà không cần phải thiết lập phần phụ trợ.

Tìm hiểu thêm về APIGemini của Vertex AI. API này cho phép bạn truy cập vào các mô hình Gemini.

Lộ trình triển khai

Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase Đăng ký ứng dụng của bạn với dự án Firebase, sau đó thêm cấu hình Firebase vào ứng dụng.
Cài đặt SDK và khởi chạy Cài đặt SDK Vertex AI cho Firebase dành riêng cho nền tảng của ứng dụng, sau đó khởi chạy dịch vụ Vertex AI và mô hình tạo sinh trong ứng dụng của bạn.
Gọi API Gemini Hãy gọi API Gemini bằng lời nhắc chỉ có văn bản hoặc đa phương thức để tạo kết quả đầu ra văn bản. Sử dụng các lệnh gọi phức tạp hơn để tạo trải nghiệm trò chuyện hoặc sử dụng lệnh gọi hàm.
Chuẩn bị phát hành công khai Triển khai các công cụ tích hợp quan trọng cho ứng dụng web và ứng dụng di động, bao gồm cả việc bảo vệ API khỏi hành vi lạm dụng bằng tính năng Kiểm tra ứng dụng Firebase. và bao gồm cả các tệp có kích thước lớn có URL trên Cloud Storage cho Firebase.

Các bước tiếp theo

Làm quen với API Vertex AI Gemini trong ứng dụng di động hoặc ứng dụng web

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter

Thử nghiệm với lời nhắc

Chuyển đến Vertex AI Studio

Tìm hiểu thêm về các mô hình Gemini

Tìm hiểu về các mô hình có sẵn cho nhiều trường hợp sử dụng cũng như hạn mức và giá của các mô hình đó.