Firebase'i Flutter uygulama testinize ekleyin

 1. Fill-in-the-blanks

  Enter one or more words to complete the sentence.

  ___ eklentileri, Firebase'i Flutter uygulamalarınızda kolayca kullanmanıza olanak tanır.

 2. Firebase ürünlerini açıklamalarla eşleştirin.

  Each answer only matches one item.

  Firebase Güvenlik Kuralları

  Firebase Authentication

  Cloud Firestore

 3. Cloud Firestore, bir ___ veritabanıdır ve veritabanında depolanan veriler koleksiyonlara, belgelere, alanlara ve alt koleksiyonlara bölünmüştür.
 4. Doğru ya da yanlış? Şifresiz oturum açma, Firebase'de şifre gerekmeden doğrudan kullanıcının e-postasından kimlik doğrulaması yapmak için Firebase Dynamic Links'e dayanır.