با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

با مسابقه پیام رسانی ابری Firebase و پیام درون برنامه ای Firebase به کاربران خود پیام دهید

  1. Cloud Messaging از طریق کدام یک از موارد زیر امکان ارسال پیام را برای شما فراهم می کند؟
  2. برای کدام یک از موارد زیر می توان از Firebase In-App Messaging استفاده کرد؟

    هر تعداد پاسخ را که مناسب می‌دانید انتخاب کنید.

  3. برای صرفه جویی در مصرف انرژی ، پیام رسانی درون برنامه ای Firebase فقط پیام های ___ در روز را از سرور بازیابی می کند.
  4. درست یا غلط؟ پیام های Cloud Messaging را می توان از Firebase Console و Cloud Messaging REST API ارسال کرد.