Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Firebase testiyle kullanıcılarla etkili bir şekilde etkileşim kurun

 1. Boşlukları doldurun

  Cümleyi bir veya daha fazla kelimeyle tamamlayın.

  Uygulamanızın dışından bir kullanıcıyla etkileşim kurmak için ___ kullanmalısınız. Bir kullanıcıyı uygulamanıza dahil etmek için ___ kullanmalısınız.

 2. Cloud Messaging konuları ile aşağıdaki eylemlerden hangilerini gerçekleştirebilirsiniz?
 3. Aggregate Data API hangi tür mesajlar için veri toplar?
 4. Cloud Messaging BigQuery dışa aktarma ile aşağıdaki işlemlerden hangilerini gerçekleştirebilirsiniz?
 5. Cloud Messaging kayıt belirteçlerinin yönetimi için aşağıdaki en iyi uygulamalardan hangileri önerilir?

  Uygun gördüğünüz sayıda yanıt seçebilirsiniz.