Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מוצרים / לעסוק

שפר את המעורבות עם
ניתוח עשיר, בדיקות A / B,
וקמפיינים להעברת הודעות

לחתור למגע

מטב את חוויית האפליקציה שלך ושמור על משתמשים מרוצים

הבן את המשתמשים שלך כדי לתמוך טוב יותר ולשמור עליהם
הפעל ניסויים כדי לבדוק רעיונות ולחשוף תובנות חדשות
התאם אישית את האפליקציה שלך לפלחי משתמש שונים

מוצרי Engage שלנו

שלוט ושינוי האפליקציה שלך כדי לייעל את חוויית המשתמש, מבלי לשחרר גרסה חדשה.

עקוב אחר השימוש באפליקציה וקבל תובנה לגבי המשתמשים שלך ואילו פעולות הם מבצעים בתוך האפליקציה שלך.

הפעל את העוצמה של למידת מכונה כדי לחזות התנהגות משתמשים עתידית.

הפעל ניסויים כדי לבדוק רעיונות וללמוד כיצד הם משפיעים על מדדי מפתח.

קבל תובנות ברמת המשתמש בכל המכשירים באמצעות כניסה ואימות קלים.

שלח הודעות דחיפה ממוקדות, אוטומטיות ומותאמות אישית על פני פלטפורמות כדי ליצור מעורבות מחדש של משתמשים בחינם.

הבן כיצד יציבות משפיעה על מדדי העסק העיקריים כמו הכנסות ומעורבות.

הגדל את האפליקציה שלך באופן אורגני על ידי קישור עמוק למשתמשים למקום הנכון כדי שיוכלו למצוא ולשתף תוכן.

עודד משתמשים פעילים להשלים פעולות מפתח בתוך האפליקציה עם מסרים ממוקדים והקשרים.