Check out what’s new from Firebase@ Google I/O 2021, and join our alpha program for early access to the new Remote Config personalization feature. Learn more

מוצרים / שחרור ומוניטור

שחרר בביטחון
ולעקוב אחר הביצועים
ויציבות

שחרור ומוניטור

שפר את איכות האפליקציה בפחות זמן ופחות מאמץ

לפשט את תהליך הבדיקה, הבדיקה ופתרון הבעיות
הפעל את התכונות בזהירות ופקח על האימוץ
איתור, סדר עדיפויות ותיקון בעיות יציבות וביצועים מוקדם

מוצרי Release & Monitor שלנו

עקוב אחר סדר עדיפויות ותקן בעיות יציבות השוחקות את איכות היישום בזמן אמת.

עקוב אחר רכישת משתמשים וערכי אימוץ תכונות בזמן שאתה מפעיל את האפליקציה שלך באמצעות ניתוח אפליקציות בחינם ובלתי מוגבל.

לאט ובטוח להפיץ תכונות חדשות כדי להבטיח שהן יציבות וביצועים טובים.

קבל תובנה לגבי ביצועי האפליקציה שלך ולטפל בבעיות במהירות.

שגיאות ספוט לפני השחרור על ידי בדיקה ואימות של האפליקציה שלך במכשירים פיזיים ווירטואליים המדמים סביבות בפועל.

הפץ בקלות גרסאות טרום הפצה של האפליקציה שלך לבודקים מהימנים כדי לקבל משוב רב ערך.