Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Đối tác phân tích

Cơ sở dữ liệu đối tác của Google Analytics cho Firebase bao gồm các nền tảng công nghệ quảng cáo trên thiết bị di động hàng đầu, đã được xác thực để đo lường và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch ứng dụng.