Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Lưu lượng truy cập tìm kiếm
vào ứng dụng của bạnMinh họa của ứng dụng di động

Người dùng mới thấy thẻ cài đặt cho ứng dụng của bạn trong Kết quả tìm kiếm khi kích hoạt truy vấn có liên quan. Họ luôn có thể truy cập nội dung ứng dụng của bạn từ Tìm kiếm nếu đó là Ứng dụng tức thì của Android.


Minh họa của tìm kiếm Google dẫn đến tăng giá trị

Lập chỉ mục ứng dụng và AdMob phối hợp với nhau để cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng của bạn, giúp tăng doanh thu quảng cáo.

Firebase giúp bạn phát triển các ứng dụng chất lượng cao, phát triển cơ sở người dùng của bạn và kiếm thêm tiền. Mỗi tính năng hoạt động độc lập và chúng hoạt động tốt hơn với nhau.