Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไฟล์
ประสิทธิภาพของแอป

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปของคุณจากมุมมองของผู้ใช้ด้วยการติดตามประสิทธิภาพอัตโนมัติและกำหนดเอง


โทรศัพท์หลายเครื่องเชื่อมต่อกับแดชบอร์ด

เมื่อใช้การติดตามแบบกำหนดเองคุณจะเข้าใจบริบทที่เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากการติดตามอัตโนมัติเช่นเวลาเริ่มต้นแอป


โทรศัพท์หลายเครื่องเชื่อมต่อกับแดชบอร์ด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาแฝงของเครือข่ายที่ส่งผลต่อผู้ใช้ของคุณด้วยการตรวจสอบคำขอ HTTP / S โดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามเวลาตอบสนองอัตราความสำเร็จขนาดน้ำหนักบรรทุกและเวลาที่ใช้ในการรอรับน้ำหนักบรรทุกเทียบกับการดาวน์โหลด


จับตาดูพฤติกรรมของเครือข่าย

แยกย่อยทั้งข้อมูลการติดตามและข้อมูลเครือข่ายออกเป็นมิติข้อมูลเช่นเวอร์ชันของแอปประเทศอุปกรณ์และระดับระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา


Firebase ช่วยคุณพัฒนาแอปคุณภาพสูงขยายฐานผู้ใช้และสร้างรายได้มากขึ้น คุณลักษณะแต่ละอย่างทำงานอย่างอิสระและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น