Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

กำหนดไดนามิก
ตามกลุ่มผู้ใช้
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดการณ์ไว้

Firebase Predictions ใช้พลังของแมชชีนเลิร์นนิงของ Google กับข้อมูลการวิเคราะห์แอปของคุณเพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมที่คาดการณ์ไว้ โดยไม่ต้องให้ทุกคนในทีมแอปของคุณมีความเชี่ยวชาญด้าน ML การคาดการณ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ใช้กลุ่มใดมีแนวโน้มที่จะเลิกใช้หรือใช้จ่าย (หรือทำเหตุการณ์ Conversion อื่นให้เสร็จสิ้น) เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีข้อมูล


แผนภูมิแสดงการคาดคะเนของผู้ใช้

การคาดการณ์รวมเข้ากับ การ กำหนดค่า ระยะไกล เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานแอปของคุณสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่ไม่น่าจะทำการซื้อในแอปเป็นกลยุทธ์การสร้างรายได้ทางเลือก

เมื่อกำหนดการกำหนดค่าระยะไกลคุณสามารถรวมการคาดการณ์กับตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายอื่น ๆ รวมถึงผู้ชมคุณสมบัติของผู้ใช้ภาษาของอุปกรณ์ประเภทระบบปฏิบัติการเวอร์ชันแอปและประเทศ


ส่งการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดกว่า

การคาดการณ์จะสร้างกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายด้วยการแจ้งเตือนและการรับส่งข้อความในแอปได้โดยตรงจากคอนโซล Firebase วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ก่อนที่จะเลิกจ้างผู้ใช้ที่มีแนวโน้มจะซื้อในแอปและอื่น ๆ อีกมากมาย


ภาพประกอบพร้อมการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง

ข้อมูลการคาดการณ์สามารถส่งออกไปยัง BigQuery เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นหรือใช้ในบริการของบุคคลที่สาม


ภาพประกอบกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

คุณสามารถมองเห็นปัจจัยที่โมเดล ML พิจารณาได้ (เช่นเหตุการณ์อุปกรณ์ข้อมูลผู้ใช้ ฯลฯ ) เพื่อสร้างแต่ละกลุ่มที่คาดเดาได้ คุณยังสามารถดูเมตริกประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าการคาดคะเนแต่ละครั้งแม่นยำเพียงใด ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้คุณสามารถปรับเทียบการตั้งค่าการยอมรับความเสี่ยงได้ดีขึ้น