Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Các câu hỏi về quyền riêng tư của dữ liệu Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trước khi liên hệ, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong một trong các bài viết về quyền riêng tư của Firebase:

Nếu bạn vẫn có câu hỏi sau đó, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Firebase . Nếu bạn là nhà phát triển Firebase, hãy bao gồm ID ứng dụng Firebase của bạn. Tìm ID ứng dụng Firebase của bạn trong thẻ Ứng dụng của bạn trong cài đặt của bạn dự án .