Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Chúng tôi có thể giúp gì
bạn với?

Trạng thái Firebase

Thông báo này là tổng quan về trạng thái dịch vụ của Firebase. Truy cập trang tổng quan để có danh sách thông tin trạng thái đầy đủ về tất cả các dịch vụ thuộc Firebase.Hỏi cộng đồng Firebase

Ví dụ: "Làm cách nào để hủy tải tệp lên?"
StackOverflow là nơi tốt nhất để nhận trợ giúp về cách sử dụng API Firebase trong mã của bạn. Đảm bảo rằng bạn biết cách đặt một câu hỏi hay để giúp nhận được phản hồi nhanh chóng.

Ví dụ: "Cấu trúc cơ sở dữ liệu này sẽ hoạt động chứ?"
Nhóm Google của chúng tôi là nơi tốt nhất để trò chuyện lâu hơn với nhóm của chúng tôi qua email.

Ví dụ: "Có ai đang sử dụng Firebase với PHP không?"
Firebase Slack là nơi tốt nhất để tiếp cận với cộng đồng Firebase để trò chuyện nhanh.