Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

چه کمکی می کنیم
تو با؟

وضعیت Firebase

این پیام مروری بر وضعیت خدمات Firebase است. برای لیست کامل اطلاعاتی از کلیه خدماتی که بخشی از Firebase هستند ، به داشبورد مراجعه کنید.از انجمن Firebase سؤال کنید

مثال: "چگونه می توانم بارگذاری پرونده را لغو کنم؟"
StackOverflow بهترین مکان برای کمک به استفاده از API های Firebase در کد شماست. اطمینان حاصل کنید که می دانید چگونه یک سؤال خوب بپرسید تا به یک پاسخ سریع کمک کنید.

مثال: "آیا این ساختار پایگاه داده کار خواهد کرد؟"
گروه Google ما بهترین مکان برای مکالمه طولانی تر با تیم ما از طریق ایمیل است.

مثال: "آیا کسی از Firebase با PHP استفاده می کند؟"
Firebase Slack بهترین مکان برای دسترسی سریع به انجمن Firebase برای یک چت سریع است.