Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English
Logo NPR
NPR đạt được những hiểu biết có giá trị về hành vi của người dùng với Google Analytics cho Firebase

Giới thiệu

National Public Radio đã xây dựng ứng dụng NPR One để thu hút khán giả mới và mang đến trải nghiệm nghe tuyệt vời. Ứng dụng cũng cung cấp cho họ những hiểu biết về hành vi người dùng, điều rất quan trọng để giúp nhóm sản phẩm hiểu đối tượng của họ và xây dựng nội dung tuyệt vời.


Thử thách

NPR One cần trả lời các câu hỏi độc đáo, chẳng hạn như cách người dùng nghe nghe qua tai nghe, loa ngoài, bluetooth và những gì họ nghe từ các thiết bị khác nhau này. Để làm điều này, NPR One cần phải vượt qua dữ liệu sự kiện từ một công cụ Analytics với dữ liệu nghe từ máy chủ của riêng họ. Điều này giúp họ hiểu cách người nghe điều hướng trong ứng dụng và thu thập các số liệu tương tác quan trọng như tổng thời gian nghe.

Nhóm sản phẩm cũng cần bức tranh hoàn chỉnh về hành trình người dùng này để xem các tính năng, nội dung và đường dẫn nào hoạt động tốt nhất, để họ có thể hiểu bối cảnh người dùng và ưu tiên các tính năng sản phẩm có lợi nhất cho người dùng.

Logo NPR

Giải pháp

NPR đã chọn Google Analytics cho Firebase vì nó được tích hợp với phần còn lại của các công cụ Firebase, cung cấp tính năng theo dõi sự kiện không giới hạn và đã xuất miễn phí sang Google BigQuery, mà NPR có thể sử dụng để chạy phân tích tùy chỉnh. Với BigQuery, họ đã kết hợp dữ liệu ở một nơi và tạo một ID chung cho mỗi người dùng ứng dụng. Điều này cho phép họ khớp dữ liệu hành vi mặt trước từ Google Analytics cho Firebase với dữ liệu người nghe phụ trợ của họ để cải thiện sự hiểu biết về các số liệu tham gia và duy trì quan trọng.

NPR cũng sử dụng Firebase Remote Config để chạy thử nghiệm A / B để xác định tính năng và chức năng nào hoạt động tốt nhất. Bây giờ họ hiểu rõ hơn về ngữ cảnh nghe và biết rằng hầu hết người nghe sử dụng thiết bị của họ trên loa ngoài. Biết cách người nghe điều hướng đến các câu chuyện ảnh hưởng đến cách họ xây dựng ứng dụng NPR One. Với việc triển khai cực nhanh, họ đã nhanh chóng kết nối Firebase với Google AdWords để chạy Chiến dịch ứng dụng toàn cầu (UAC) để thu hút người nghe mới và thúc đẩy cài đặt ứng dụng. Trong vài ngày, NPR nhận thấy Firebase mạnh nhất như là một phần của bộ công cụ tổng thể. Và các nhà phát triển của họ chỉ cần một thư viện để tích hợp người dùng, điều đó có nghĩa là ít chi phí hơn.


Các kết quả

Tăng sự tham gia của người dùng bằng cách hiển thị nội dung được ánh xạ tốt hơn tới sở thích và hành vi của người nghe.

Logo NPR

"Firebase có rất nhiều chức năng ... trong một bộ công cụ mạnh mẽ. Nó dễ tích hợp mã và chúng tôi tin rằng nó sẽ được cập nhật liên tục trên iOS và Android. Đó là một chiến thắng lớn."

- Tejas Mology, quản lý sản phẩm, NPR