Thông báo cho người thử nghiệm về các bản phát hành ứng dụng mới của bạn bằng SDK Android phân phối ứng dụng Firebase - Codelab

1. Khái quát chung

c7a9160ef7b184c7.png22e0b52f771c060d.png

Chào mừng bạn đến với phần Tích hợp SDK phân phối ứng dụng Firebase trong lớp học lập trình ứng dụng Android của bạn. Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ thêm SDK Android phân phối ứng dụng vào ứng dụng của mình để hiển thị thông báo trong ứng dụng cho người thử nghiệm khi có bản dựng mới để tải xuống. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng cả cấu hình cơ bản và cấu hình tùy chỉnh để giúp người thử nghiệm đăng nhập để nhận bản cập nhật. Sau đó, bạn sẽ đẩy bản phát hành mới lên Phân phối ứng dụng và kích hoạt cảnh báo bản dựng mới ngay trong ứng dụng.

Bạn sẽ học được gì

 • Cách sử dụng Phân phối ứng dụng để phân phối ứng dụng phát hành trước cho người thử nghiệm
 • Cách tích hợp SDK Android phân phối ứng dụng vào ứng dụng của bạn
 • Cách thông báo cho người thử nghiệm khi có bản dựng trước phát hành mới sẵn sàng để cài đặt
 • Cách tùy chỉnh SDK để phù hợp với nhu cầu thử nghiệm của bạn

Những gì bạn cần

 • Phiên bản Android Studio mới nhất.
 • Mã mẫu.
 • Thiết bị thử nghiệm có Android 4.4+ và dịch vụ Google Play 9.8 trở lên hoặc Trình mô phỏng có dịch vụ Google Play 9.8 trở lên.
 • Nếu sử dụng thiết bị, cáp kết nối.

Bạn sẽ sử dụng hướng dẫn này như thế nào?

Chỉ đọc qua nó Đọc và hoàn thành bài tập

Bạn đánh giá trải nghiệm của mình khi xây dựng ứng dụng Android như thế nào?

Người mới Trung cấp thành thạo

2. Lấy mã mẫu

Sao chép kho lưu trữ GitHub từ dòng lệnh.

$ git clone https://github.com/FirebaseExtended/codelab-appdistribution-android.git

Nếu chưa cài đặt git, bạn cũng có thể tải xuống dự án mẫu từ trang GitHub hoặc bằng cách nhấp vào liên kết này .

3. Nhập ứng dụng khởi động

Từ Android Studio, chọn thư mục codelab-appdistribution-android/start ( android_studio_folder.png ) từ mã tải xuống mẫu ( File > Open > .../codelab-appdistribution-android/start).

Bây giờ bạn sẽ mở dự án bắt đầu trong Android Studio.

4. Tạo dự án bảng điều khiển Firebase

Thêm dự án Firebase mới

 1. Mở bảng điều khiển Firebase .
 2. Chọn Thêm dự án rồi đặt tên dự án của bạn là "Firebase Codelab".

Bạn không cần bật Google Analytics cho dự án này.

 1. Nhấp vào Tạo dự án .

Thêm ứng dụng vào Firebase

Đăng ký ứng dụng của bạn với Firebase . Sử dụng "com.google.firebase.appdistributioncodelab" làm tên gói.

Thêm tệp google-services.json vào ứng dụng của bạn

Sau khi thêm tên gói và chọn Đăng ký, hãy làm theo các bước sau để thêm google-services.json vào ứng dụng của bạn:

 1. Nhấp vào Tải xuống google-services.json để lấy tệp cấu hình Firebase Android của bạn.
 2. Sao chép tệp google-services.json vào thư mục app trong dự án của bạn.
 3. Sau khi tệp được tải xuống, bạn có thể Bỏ qua các bước tiếp theo được hiển thị trong bảng điều khiển (các bước này đã được thực hiện cho bạn trong dự án build-android-start).

Cập nhật ID ứng dụng để khớp với ứng dụng Firebase của bạn

 1. Trong menu bên trái (Tab dự án), hãy đảm bảo bạn đang ở Chế độ xem "Android" và tìm tab "Tập lệnh Gradle" và mở tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) của bạn (thường là app/build.gradle.kts ).
 2. Thay đổi thuộc tính applicationId để khớp với ID ứng dụng của ứng dụng Firebase của bạn. Đây phải là "com.google.firebase.appdistributioncodelab"

Đồng bộ hóa dự án của bạn với các tệp Gradle

Để đảm bảo rằng tất cả các phần phụ thuộc đều có sẵn cho ứng dụng của bạn, hãy đồng bộ hóa dự án của bạn với các tệp Gradle bằng cách chọn Tệp > Đồng bộ hóa dự án với các tệp Gradle từ thanh công cụ Android Studio.

5. Thiết lập cảnh báo bản dựng mới trong ứng dụng bằng SDK Android phân phối ứng dụng

Trong bước này, bạn sẽ thêm SDK Android phân phối ứng dụng Firebase vào ứng dụng của mình và hiển thị thông báo trong ứng dụng cho người thử nghiệm khi có bản dựng ứng dụng mới để cài đặt. Để thực hiện việc này, hãy đảm bảo bạn đã bật API người kiểm tra ứng dụng Firebase cho dự án "Firebase Codelab" (trong Google Cloud Console). Bạn cần đăng nhập bằng cùng một tài khoản và chọn đúng dự án từ menu thả xuống ở trên cùng.

Định cấu hình cảnh báo trong ứng dụng

SDK Android phân phối ứng dụng cung cấp hai cách thiết lập cảnh báo bản dựng trong ứng dụng cho người thử nghiệm của bạn:

 • Cấu hình cảnh báo cơ bản, đi kèm với hộp thoại dựng sẵn để hiển thị cho người thử nghiệm.
 • Cấu hình cảnh báo nâng cao, cho phép bạn tùy chỉnh giao diện người dùng (UI) của mình.

Chúng ta sẽ bắt đầu với cấu hình cảnh báo cơ bản. Bạn có thể sử dụng updateIfNewReleaseAvailable để hiển thị hộp thoại bật cảnh báo dựng sẵn cho những người thử nghiệm chưa bật cảnh báo, sau đó kiểm tra xem có bản dựng mới hay không. Người thử nghiệm kích hoạt cảnh báo bằng cách đăng nhập vào tài khoản có quyền truy cập vào ứng dụng trong Phân phối ứng dụng. Khi được gọi, phương thức sẽ thực hiện trình tự sau:

 1. Kiểm tra xem người kiểm tra có bật cảnh báo hay không. Nếu không, phương pháp này sẽ hiển thị hộp thoại dựng sẵn để nhắc người thử nghiệm đăng nhập vào Phân phối ứng dụng bằng tài khoản Google của họ.

Bật cảnh báo là quy trình một lần trên thiết bị thử nghiệm và tiếp tục diễn ra trong các bản cập nhật ứng dụng của bạn. Cảnh báo vẫn được bật trên thiết bị thử nghiệm cho đến khi ứng dụng được gỡ cài đặt hoặc cho đến khi phương thức signOutTester được gọi.

 1. Kiểm tra các bản dựng mới có sẵn để người kiểm tra cài đặt.
 2. Hiển thị cảnh báo dựng sẵn nhắc người kiểm tra tải xuống bản phát hành mới nhất.
 3. Kiểm tra loại bản dựng mới trước khi tiến hành cập nhật:
 4. Nếu bản dựng mới là App Bundle (AAB), hãy chuyển hướng người thử nghiệm đến Cửa hàng Play để hoàn tất quá trình cập nhật.
 5. Nếu bản dựng mới là APK thì SDK sẽ tải xuống bản dựng mới ở chế độ nền và nhắc người thử nghiệm cài đặt bản dựng mới khi quá trình tải xuống hoàn tất. SDK gửi thông báo tiến trình tải xuống cho người dùng bằng NotificationManager. Bạn có thể thêm chỉ báo tiến trình của riêng mình bằng cách đính kèm trình xử lý onProgressUpdate vào tác vụ updateIfNewReleaseAvailable .

Bạn có thể gọi updateIfNewReleaseAvailable() bất kỳ lúc nào trong ứng dụng của mình. Ví dụ: bạn có thể gọi updateIfNewReleaseAvailable() trong phương thức onResume() của MainActivity:

Mở MainActivity.kt và tạo phương thức onResume() như thế này:

MainActivity.kt

override fun onResume() {
  super.onResume()
  checkForUpdate()
}

Bây giờ hãy triển khai phương thức checkForUpdate() .

MainActivity.kt

  private fun checkForUpdate() {
    firebaseAppDistribution.updateIfNewReleaseAvailable()
      .addOnProgressListener { updateProgress ->
        // (Optional) Implement custom progress updates in addition to
        // automatic NotificationManager updates.
      }
      .addOnFailureListener { e ->
        if (e is FirebaseAppDistributionException) {
          // Handle exception.
        }
      }
  }

6. Xây dựng và mời người thử nghiệm tải xuống ứng dụng của bạn

Ở bước này, bạn xây dựng ứng dụng và kiểm tra việc triển khai bằng cách phân phối bản dựng cho người thử nghiệm bằng bảng điều khiển Firebase.

Xây dựng ứng dụng của bạn

Khi bạn đã sẵn sàng phân phối phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho người thử nghiệm, hãy tạo APK bằng quy trình thông thường của bạn. Bạn phải ký APK bằng khóa gỡ lỗi hoặc khóa ký ứng dụng của mình.

Phân phối ứng dụng của bạn cho người thử nghiệm

Để phân phối ứng dụng của bạn cho người thử nghiệm, hãy tải tệp APK lên bằng bảng điều khiển Firebase:

 1. Mở trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển Firebase. Chọn dự án Firebase của bạn khi được nhắc.
 2. Trên trang Bản phát hành, chọn ứng dụng bạn muốn phân phối từ menu thả xuống.

623460c3c8a82ce6.png

 1. Nhấp vào Bắt đầu

bf503b25066ff4a4.png

 1. Kéo tệp APK của ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển để tải nó lên.
 2. Khi quá trình tải lên hoàn tất, hãy chỉ định nhóm người thử nghiệm và từng người thử nghiệm mà bạn muốn nhận bản dựng. (Thêm email của bạn để nhận lời mời.) Sau đó, thêm ghi chú phát hành cho bản dựng. Để tìm hiểu thêm về cách tạo nhóm người thử nghiệm, hãy xem Thêm và xóa người thử nghiệm .

3343048f0930e84b.png

 1. Nhấp vào Phân phối để cung cấp bản dựng cho người thử nghiệm.

2be58fe195928bf9.png

Trong bảng điều khiển Firebase, giờ đây bạn có thể xem những người thử nghiệm mà bạn đã thêm trong bản phát hành ứng dụng của mình.

9935a41810344c61.png

Vì bạn đã bao gồm địa chỉ email của mình nên bạn sẽ nhận được email từ Phân phối ứng dụng Firebase mời bạn dùng thử ứng dụng. Bây giờ bạn là người thử nghiệm đầu tiên! Làm theo hướng dẫn trong Chấp nhận lời mời để thiết lập làm người thử nghiệm trên thiết bị thử nghiệm của bạn.

Chấp nhận lời mời

Trước tiên, bạn cần phải chấp nhận lời mời tải xuống và thử nghiệm bản phát hành.

 1. Trên thiết bị thử nghiệm Android của bạn, hãy mở email được gửi từ Phân phối ứng dụng Firebase và nhấn vào Bắt đầu .
 2. Trong ứng dụng web trình thử nghiệm Phân phối ứng dụng Firebase xuất hiện, hãy đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn và nhấn vào Chấp nhận lời mời. Bây giờ bạn có thể xem bản phát hành mà bạn được mời thử nghiệm.

c18cb684f8e82ad6.png

Tải xuống bản phát hành từ thiết bị thử nghiệm

Khi điều hướng đến ứng dụng lớp học lập trình AppDistribution, bạn có thể thấy bản phát hành đã sẵn sàng để tải xuống.

5414d9a536f25ece.png

 1. Nhấn Tải xuống , sau đó cài đặt và chạy ứng dụng!
 2. Khi ứng dụng khởi động, nó sẽ yêu cầu bạn bật cảnh báo bản dựng mới. Nhấn Bật .

b059e09acaa4779f.png

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người thử nghiệm của bạn..

22e0b52f771c060d.png

Bạn được đưa trở lại ứng dụng. Lần tiếp theo chạy ứng dụng, bạn không cần đăng nhập hoặc chấp nhận thông báo

c9f33df16a2680d.png

Phân phối bản cập nhật cho người thử nghiệm của bạn

 1. Cập nhật versionName của bạn thành "1.1" và versionCode thành 2 trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) của bạn (thường là app/build.gradle).
 2. Xây dựng APK của bạn bằng quy trình thông thường. Bạn phải ký APK bằng khóa gỡ lỗi hoặc khóa ký ứng dụng của mình.
 3. Tải APK mới này lên bảng điều khiển Firebase của bạn, thêm lại email của bạn làm người thử nghiệm và nhấp vào Phân phối .

2dfa702edfdce6b8.png

Cảnh báo bản dựng thử nghiệm

 1. Đảm bảo bạn đã đóng ứng dụng nếu nó đang mở.
 2. Khởi động lại ứng dụng.
 3. Khi ứng dụng khởi động lại, bạn sẽ nhận được thông báo Có phiên bản mới.

987e3d0ba4e56f84.png

 1. Để nhận phiên bản mới nhất, hãy nhấp vào Cập nhật .
 2. Nếu được nhắc, hãy chọn tùy chọn cho phép cài đặt từ các nguồn không xác định.
 3. Nhấp vào Cài đặt (hoặc Cập nhật ) trên màn hình tiếp theo.

a7c7cd15d60bc764.png

 1. Chúc mừng! Bạn đã có thể cập nhật ứng dụng của mình bằng các cảnh báo tích hợp sẵn.

7. Tùy chỉnh đăng nhập của người thử nghiệm

Các phương thức signInTester/signOutTesterisTesterSignedIn mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh trải nghiệm đăng nhập của người thử nghiệm để có thể phù hợp hơn với giao diện ứng dụng của bạn.

Ví dụ sau đây kiểm tra xem người thử nghiệm đã đăng nhập vào tài khoản người thử nghiệm Phân phối ứng dụng Firebase của họ hay chưa, vì vậy, bạn có thể chọn chỉ hiển thị giao diện người dùng đăng nhập của mình cho những người thử nghiệm chưa đăng nhập. Sau khi người thử nghiệm đăng nhập, bạn có thể gọi checkForUpdate để kiểm tra xem người kiểm tra có quyền truy cập vào bản dựng mới hay không.

Hãy tắt tính năng tự động kiểm tra cập nhật trong onResume bằng cách nhận xét lệnh gọi checkForUpdate() .

MainActivity.kt

override fun onResume() {
    super.onResume()
    //checkForupdate()
  }

Thay vào đó, checkForUpdate() đã được thêm vào OnClickListener của updatebutton.

Bây giờ, hãy triển khai phương thức signIn() của chúng tôi để đăng nhập người dùng nếu họ đã đăng xuất hoặc đăng xuất người dùng nếu họ đã đăng nhập.

MainActivity.kt

  private fun signIn() {
    if (isTesterSignedIn()) {
      firebaseAppDistribution.signOutTester()
      configureUpdateButton()
      configureSigninButton()
    } else {
      firebaseAppDistribution.signInTester()
    }
  }

Cuối cùng hãy triển khai phương thức isTesterSignedIn .

MainActivity.kt

  private fun isTesterSignedIn() : Boolean {
    return firebaseAppDistribution.isTesterSignedIn
  }

Xây dựng và kiểm tra việc triển khai của bạn

8. Xin chúc mừng!

Bạn đã tích hợp tính năng "hiển thị cảnh báo trong ứng dụng" vào một ứng dụng bằng SDK Android phân phối ứng dụng Firebase.

Những gì chúng tôi đã đề cập

 • Phân phối ứng dụng Firebase
 • Phân phối ứng dụng Firebase Cảnh báo mới SDK Android

Bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm

Có một câu hỏi?

Báo cáo vấn đề