Thiết lập hoạt động kiểm thử với tính năng Phân phối ứng dụng

Khi bạn lần đầu phân phối ứng dụng bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc công cụ CLI (Firebase CLI, fastlane(hoặc Gradle), Tính năng Phân phối ứng dụng gửi lời mời qua email cho người kiểm thử, kèm theo hướng dẫn về cách cài đặt và kiểm thử bản dựng.

Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt và kiểm thử một ứng dụng mới được phân phối thông qua Phân phối ứng dụng từ quan điểm của người kiểm thử. Để xem câu trả lời cho câu hỏi thường gặp hoặc trợ giúp khắc phục sự cố, hãy đọc hướng dẫn khắc phục sự cố.

Bước 1: Đăng nhập bằng Google để chấp nhận lời mời

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở lời mời trong email của bạn.

  2. Khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng Google rồi chấp nhận lời mời thử nghiệm ứng dụng.

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn sẽ được cấp quyền truy cập để cài đặt ứng dụng thử nghiệm. Bạn cũng nhận được email thông báo về bản dựng từ Firebase khi nhà phát triển ứng dụng phân phối một bản dựng mới và đưa vào bạn trong vai trò người kiểm thử.

Bước 2: (Không bắt buộc, nên dùng) Tải Trình kiểm tra ứng dụng Firebase xuống

Hãy tải ứng dụng Trình kiểm tra ứng dụng Firebase xuống nếu bạn chưa tải xuống. Ứng dụng này cho phép bạn cài đặt và truy cập vào tất cả ứng dụng thử nghiệm trong một địa điểm. Bạn có thể tải Trình kiểm tra ứng dụng Firebase xuống qua lời nhắc trong trình duyệt xuất hiện sau khi bạn chấp nhận lời mời hoặc bằng cách điều hướng đến appdistribution.firebase.google.com trên thiết bị Android của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt Trình kiểm tra ứng dụng Firebase, bạn cần ký vào ứng dụng bằng chính Tài khoản Google bạn đã sử dụng để chấp nhận lời mời.

Nếu bạn cần cài đặt các ứng dụng không xác định, hãy xem phần Ứng dụng không cho biết rằng ứng dụng đó cài đặt.

Bước 3: Tải bản dựng xuống trong Trình kiểm tra ứng dụng Firebase

Trong Trình kiểm tra ứng dụng Firebase, hãy chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt rồi nhấn vào Tải xuống. Ứng dụng mà bạn cài đặt thông qua Người kiểm thử ứng dụng sẽ tự động được thêm vào màn hình chính của thiết bị.

Tải bản phát hành AAB xuống

Để tải một bản phát hành Android App Bundle (AAB) xuống, hãy hoàn tất bước một lần sau đây các bước trên thiết bị thử nghiệm (các hướng dẫn này cũng được hiển thị khi bạn bắt đầu tải bản phát hành xuống):

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play.

  2. Nhấn vào Trình đơn > Chế độ cài đặt

  3. Trong phần Giới thiệu, hãy nhấn 7 lần vào phiên bản Cửa hàng Play.

  4. Khi chế độ cài đặt này xuất hiện, hãy nhấn vào nút chuyển Chia sẻ ứng dụng nội bộ để bật tính năng đó trên thiết bị.

Xoá tài khoản người kiểm thử

Cách xoá tài khoản người kiểm thử tính năng Phân phối ứng dụng và hãy xem phần Khắc phục sự cố phân phối ứng dụng và Câu hỏi thường gặp.