Firebase Cloud Messaging API

FCM send API, który zapewnia wieloplatformowe rozwiązanie do przesyłania wiadomości, aby niezawodnie dostarczać wiadomości bez żadnych kosztów.

Usługa: fcm.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy skorzystanie z bibliotek klienta dostarczonych przez Google . Jeśli Twoja aplikacja musi używać własnych bibliotek do wywoływania tej usługi, użyj następujących informacji podczas wysyłania żądań interfejsu API.

Dokument odkrycia

Dokument odnajdywania to odczytywalna maszynowo specyfikacja do opisywania i używania interfejsów API REST. Służy do budowania bibliotek klienckich, wtyczek IDE i innych narzędzi współpracujących z interfejsami Google API. Jedna usługa może dostarczyć wiele dokumentów wyszukiwania. Ta usługa zapewnia następujący dokument dotyczący wykrywania:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych usługi. Ta usługa ma następujący punkt końcowy usługi, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego usługi:

  • https://fcm.googleapis.com

Zasób REST: v1.projects.messages

Metody
send POST /v1/{parent=projects/*}/messages:send
Wyślij wiadomość do określonego celu (token rejestracji, temat lub warunek).