Firebase Cloud Messaging API

Mesajları ücretsiz olarak güvenilir bir şekilde teslim etmek için platformlar arası mesajlaşma çözümü sağlayan FCM gönderme API'si.

Hizmet: fcm.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa, API isteklerini yaparken aşağıdaki bilgileri kullanın.

keşif belgesi

Bir Keşif Belgesi , REST API'lerini tanımlamak ve tüketmek için makine tarafından okunabilen bir belirtimdir. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşime giren diğer araçları oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet birden çok keşif belgesi sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif belgesini sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası , bir API hizmetinin ağ adresini belirten bir temel URL'dir. Bir hizmetin birden çok hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmet aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasına göredir:

  • https://fcm.googleapis.com

REST Kaynak: v1.projects.messages

yöntemler
send POST /v1/{parent=projects/*}/messages:send
Belirtilen hedefe bir mesaj gönderin (bir kayıt belirteci, konu veya koşul).